Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden CPI (2015 = 100) CPI afgeleid (2015 = 100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
080000 Communicatie 2020 juni 78,22 78,22 -0,3 -0,3
080000 Communicatie 2020 juli 78,24 78,24 -1,4 -1,4
080000 Communicatie 2020 augustus 77,80 77,80 -1,6 -1,6
080000 Communicatie 2020 september 78,04 78,04 -0,1 -0,1
080000 Communicatie 2020 oktober 78,38 78,38 -2,1 -2,1
080000 Communicatie 2020 november 77,25 77,25 -2,7 -2,7
080000 Communicatie 2020 december 77,08 77,08 -2,0 -2,0
080000 Communicatie 2021 januari 78,88 78,88 0,6 0,6
080000 Communicatie 2021 februari 81,40 81,40 3,2 3,2
080000 Communicatie 2021 maart 78,73 78,73 -0,7 -0,7
080000 Communicatie 2021 april 78,70 78,70 0,0 0,0
080000 Communicatie 2021 mei* 76,87 76,87 -2,3 -2,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 juni 109,95 109,95 2,0 2,0
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 juli 111,43 111,43 2,2 2,2
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 augustus 110,67 110,67 1,2 1,2
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 september 111,53 111,53 2,3 2,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 oktober 111,44 111,44 0,3 0,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 november 110,82 110,82 0,9 0,9
083040 Gebundelde communicatiediensten 2020 december 111,34 111,34 2,3 2,3
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 januari 111,97 111,97 2,6 2,6
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 februari 112,74 112,74 2,8 2,8
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 maart 111,66 111,66 1,9 1,9
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 april 112,18 112,18 2,4 2,4
083040 Gebundelde communicatiediensten 2021 mei* 111,42 111,42 1,7 1,7
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juni 107,58 107,58 3,1 3,1
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 juli 107,40 107,40 2,9 2,9
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 augustus 107,16 107,16 7,5 7,5
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 september 110,06 110,06 9,6 9,6
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 oktober 109,21 109,21 6,8 6,8
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 november 97,60 97,60 0,0 0,0
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2020 december 97,68 97,68 -1,4 -1,4
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 januari 99,00 99,00 -3,3 -3,3
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 februari 99,13 99,13 11,9 11,9
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 maart 98,97 98,97 -5,7 -5,7
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 april 100,14 100,14 -3,1 -3,1
091400 (On)bespeelde informatiedragers 2021 mei* 101,26 101,26 -8,4 -8,4
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 juni 100,26 100,26 2,6 2,6
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 juli 96,87 96,87 -3,2 -3,2
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 augustus 96,79 96,79 -5,2 -5,2
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 september 98,03 98,03 -3,8 -3,8
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 oktober 98,37 98,37 -4,5 -4,5
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 november 98,98 98,98 0,4 0,4
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2020 december 95,50 95,50 -1,8 -1,8
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 januari 95,73 95,73 -4,4 -4,4
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 februari 92,56 92,56 -0,6 -0,6
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 maart 90,17 90,17 -4,8 -4,8
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 april 88,90 88,90 -9,3 -9,3
091410 Voorbespeelde informatiedragers 2021 mei* 88,50 88,50 -15,6 -15,6
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 juni
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 juli
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 augustus
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 september
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 oktober
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 november
091420 Onbespeelde informatiedragers 2020 december
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 januari
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 februari
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 maart
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 april
091420 Onbespeelde informatiedragers 2021 mei*
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juni 82,98 82,98 0,3 0,3
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 juli 83,61 83,61 -0,1 -0,1
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 augustus 82,85 82,85 -1,4 -1,4
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 september 83,91 83,91 0,4 0,4
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 oktober 84,01 84,01 -0,8 -0,8
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 november 82,42 82,42 -1,7 -1,7
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2020 december 82,60 82,60 -0,6 -0,6
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 januari 84,84 84,84 2,5 2,5
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 februari 87,56 87,56 5,2 5,2
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 maart 83,93 83,93 0,9 0,9
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 april 83,85 83,85 1,2 1,2
SA12 Diensten i.v.m. communicatie 2021 mei* 82,02 82,02 -1,1 -1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 372 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.

Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting

Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.