Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Bestedingscategorieën Perioden CPI (2015 = 100) CPI afgeleid (2015 = 100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
100000 Onderwijs 2021 mei 103,05 103,05 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 juni 103,05 103,05 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 juli 103,05 103,05 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 augustus 103,05 103,05 3,1 3,1
100000 Onderwijs 2021 september 56,31 56,31 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2021 oktober 56,31 56,31 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2021 november 56,36 56,36 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2021 december 56,36 56,36 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 januari 56,38 56,38 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 februari 56,38 56,38 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 maart 56,38 56,38 -45,2 -45,2
100000 Onderwijs 2022 april* 56,38 56,38 -45,2 -45,2
102000 Secundair onderwijs 2021 mei 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 juni 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 juli 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 augustus 107,10 107,10 2,9 2,9
102000 Secundair onderwijs 2021 september 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2021 oktober 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2021 november 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2021 december 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 januari 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 februari 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 maart 54,17 54,17 -49,4 -49,4
102000 Secundair onderwijs 2022 april* 54,17 54,17 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 mei 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 juni 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 juli 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 augustus 97,84 97,84 2,9 2,9
104000 Tertiair onderwijs 2021 september 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 oktober 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 november 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2021 december 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 januari 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 februari 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 maart 49,50 49,50 -49,4 -49,4
104000 Tertiair onderwijs 2022 april* 49,50 49,50 -49,4 -49,4
105000 Ander onderwijs 2021 mei 116,18 116,18 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 juni 116,18 116,18 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 juli 116,18 116,18 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 augustus 116,18 116,18 5,2 5,2
105000 Ander onderwijs 2021 september 117,54 117,54 5,4 5,4
105000 Ander onderwijs 2021 oktober 117,54 117,54 5,4 5,4
105000 Ander onderwijs 2021 november 118,21 118,21 4,1 4,1
105000 Ander onderwijs 2021 december 118,21 118,21 4,1 4,1
105000 Ander onderwijs 2022 januari 118,46 118,46 3,1 3,1
105000 Ander onderwijs 2022 februari 118,46 118,46 3,1 3,1
105000 Ander onderwijs 2022 maart 118,46 118,46 3,1 3,1
105000 Ander onderwijs 2022 april* 118,46 118,46 3,1 3,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 mei 106,39 108,02 2,1 2,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juni 106,39 108,02 2,0 2,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 juli 106,42 108,05 2,1 2,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 augustus 106,45 108,08 2,1 2,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 september 99,38 100,90 -5,0 -5,0
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 oktober 99,43 100,92 -5,6 -5,6
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 november 99,45 100,94 -5,0 -5,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2021 december 99,46 100,96 -5,1 -5,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 januari 100,93 102,45 -5,0 -5,1
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 februari 100,98 102,49 -5,0 -5,0
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 maart 100,99 102,50 -4,9 -5,0
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale… 2022 april* 101,13 102,64 -4,9 -4,9
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 mei 109,61 107,61 2,1 1,9
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juni 109,84 107,83 2,0 1,9
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 juli 110,43 108,41 1,4 1,3
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 augustus 110,93 108,90 2,4 2,3
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 september 111,36 109,33 3,1 2,9
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 oktober 112,82 110,76 3,9 3,7
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 november 113,86 111,78 5,7 5,5
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2021 december 114,74 112,65 6,2 6,1
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 januari 115,21 114,18 7,0 8,0
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 februari 115,99 114,95 6,7 7,7
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 maart 120,40 119,28 10,5 11,5
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid. 2022 april* 120,76 120,03 10,3 11,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.

Daarnaast laat de tabel de maand-op-maand ontwikkeling en de jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI zien. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 372 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.

Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting

Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans op de eerste donderdag van de maand gepubliceerd. Tenzij de eerste donderdag op de eerste, tweede of derde dag van de maand valt of er feestdagen vlak voor of op deze donderdag vallen. Dan worden de nieuwe cijfers de dinsdag daarna gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.