Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Producten (PRODCOM) Perioden Verkoopwaarde (mln euro) Hoeveelheid (zie eenheid) Eenheid verkocht product
21201130 Geneesmiddelen met penicilli... 2020* 15 nvt
21201150 Geneesmiddelen met andere an... 2020* 25 nvt
21201160 Geneesmiddelen met penicilli... 2020* 62 nvt
21201180 Geneesmiddelen met andere an... 2020* 137 nvt
21201230 Geneesmiddelen zonder antibi... 2020* 0 nvt
21201250 Geneesmiddelen zonder antibi... 2020* . nvt
21201260 Geneesmiddelen zonder antibi... 2020* . nvt
21201270 Geneesmiddelen met corticost... 2020* 129 nvt
21201310 Geneesmiddelen met alkaloïde... 2020* . nvt
21201320 Geneesmiddelen, niet op basi... 2020* . nvt
21201340 Geneesmiddelen zonder antibi... 2020* . nvt
21201360 Geneesmiddelen op basis van... 2020* 64 nvt
21201380 Geneesmiddelen, niet op basi... 2020* 1.267 nvt
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2020:
Door de invoering van een verbeterde methode voor geheimhouding zijn in deze versie gegevens gepubliceerd die eerder waren weggepunt en vice versa. Daarnaast is inconsistent gebruik van blanco’s, punten en nullen gecorrigeerd en zijn in deze versie alle PRODCOM codes opgenomen, waar eerder nog PRODCOM codes zonder vulling werden weggelaten uit de tabel. Bij de herberekening zijn een aantal kleine onjuistheden in definitieve cijfers geconstateerd. Deze zijn gecorrigeerd.
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 kunnen zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 16 juli 2021:
Cijfers over 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 en 2019 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli 2022 verschijnen de voorlopige cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Het totaal van de eindfacturen van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.

De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is de waarde niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen, bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht. Er vindt geen correctie voor inflatie plaats.
Hoeveelheid
Het totaal aantal verkochte producten van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers over een bepaalde periode. De eenheid is afhankelijk van het product.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp “Eenheid verkocht product”.
Eenheid verkocht product
De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.