Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Producten (PRODCOM) Perioden Verkoopwaarde (mln euro) Hoeveelheid (zie eenheid) Eenheid verkocht product
10 Voedingsmiddelen 2020* 49.298 nvt
10822280 Bereidingen voor dranken, di... 2020* . . mln. kg
1089 Andere voedingsmiddelen, n.e.g 2020* 1.465 nvt
11 Dranken 2020* 4.209 nvt
11011020 Dranken, gedistilleerd uit w... 2020* . . mln. liter 100% alcohol
11011065 Gedistilleerde dranken uit f... 2020* . . mln. liter 100% alcohol
11011080 Gedistilleerde dranken, like... 2020* 86 14 mln. liter 100% alcohol
11041000 Dranken, gearomatiseerd, geg... 2020* . . mln. liter
1107 Frisdranken, mineraalwater en an... 2020* 1.535 nvt
11071930 Frisdranken en water, gezoet... 2020* 1.036 1.781 mln. liter
11071950 Niet-alcoholische dranken zo... 2020* 140 162 mln. liter
11071970 Alcoholvrije dranken met mel... 2020* 331 480 mln. liter
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2020:
Door de invoering van een verbeterde methode voor geheimhouding zijn in deze versie gegevens gepubliceerd die eerder waren weggepunt en vice versa. Daarnaast is inconsistent gebruik van blanco’s, punten en nullen gecorrigeerd en zijn in deze versie alle PRODCOM codes opgenomen, waar eerder nog PRODCOM codes zonder vulling werden weggelaten uit de tabel. Bij de herberekening zijn een aantal kleine onjuistheden in definitieve cijfers geconstateerd. Deze zijn gecorrigeerd.
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 kunnen zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 16 juli 2021:
Cijfers over 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 en 2019 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli 2022 verschijnen de voorlopige cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Het totaal van de eindfacturen van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.

De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is de waarde niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen, bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht. Er vindt geen correctie voor inflatie plaats.
Hoeveelheid
Het totaal aantal verkochte producten van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers over een bepaalde periode. De eenheid is afhankelijk van het product.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp “Eenheid verkocht product”.
Eenheid verkocht product
De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.