Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig

Caribisch Nederland Perioden Inkomend toerisme per vliegtuig (x 1 000)
Bonaire 2022* 173,2
Sint-Eustatius 2022* 5,6
Saba 2022* 4,9
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal bezoekers dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba per vliegtuig aandoet (inkomend toerisme). Bezoekers die per boot, zoals cruise, jacht of ferry, komen zijn niet meegeteld. Bij een bezoeker kan het zowel gaan om een dagbezoeker (geen overnachting op het eiland) als een toerist (minimaal een overnachting op het eiland).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 t/m het derde kwartaal van 2022 zijn definitief, de cijfers over het vierde kwartaal 2022 (alsmede de jaarcijfers 2022) zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2023:
De cijfers over het derde kwartaal 2022 zijn definitief vastgesteld, de voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en de voorlopige cijfers over heel 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste kwartaal 2023 komen in het tweede kwartaal 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Inkomend toerisme per vliegtuig
Bezoekers die met het vliegtuig aankwamen op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Een vliegtuigpassagier wordt geteld als bezoeker, wanneer hij of zij niet ingeschreven staat in het bevolkingsregister van het betreffende eiland (PIVA). Het gaat dus niet alleen om mensen die reizen voor hun 'plezier', maar ook om mensen die reizen voor andere doeleinden zoals zaken en gezondheid.

N.B. bezoekers die op Curaçao, Aruba of Sint-Maarten wonen, en naar Bonaire, Sint-Eustatius of Saba vliegen, worden dus ook meegeteld als bezoeker. In de tabel: 'Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit' is aangegeven welk deel van de hier weergegeven bezoekers uit Curaçao, Sint-Maarten of Aruba komen. Bezoekers die op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba wonen en een van deze Nederlandse eilanden bezoekt, worden niet meegeteld, omdat dan sprake is van binnenlands toerisme.