Invoer van goederen en diensten; bestemming, nr, 1995-2016

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nr, 1995-2016

Bestemming van invoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2010 Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde prijsniveau 2010 Invoer van goederen (mln euro) Waarde prijsniveau 2010 Invoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van diensten (%) Prijsindexcijfers Invoer van goederen en diensten (2010 = 100) Prijsindexcijfers Invoer van goederen (2010 = 100) Prijsindexcijfers Invoer van diensten (2010 = 100)
06 Winning van aardolie en aardgas 2016* 449 11 438 428 26 402 -7,6 -13,3 -7,4 105,0 42,9 108,9
33 Reparatie en installatie van machines 2016* 1.438 1.231 207 1.390 1.194 197 6,8 6,8 6,8 103,4 103,1 105,0
63 Diensten op het gebied van informatie 2016* 471 52 419 478 59 415 2,0 3,9 1,7 98,6 88,0 101,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 1.299 537 762 1.348 582 768 3,2 7,0 0,5 96,3 92,3 99,2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 1.299 537 762 1.348 582 768 3,2 7,0 0,5 96,3 92,3 99,2
M Specialistische zakelijke diensten 2016* 9.226 947 8.279 9.081 1.090 7.997 2,5 9,6 1,7 101,6 86,9 103,5
69 Juridische diensten en administratie 2016* 1.021 65 956 1.027 99 932 4,3 14,8 3,6 99,4 66,0 102,6
73-75 Reclame, design, overige diensten 2016* 1.896 283 1.613 1.878 340 1.537 8,2 16,9 6,7 101,0 83,1 105,0
74-75 Overige professionele diensten 2016* 905 200 705 909 235 673 7,7 8,9 7,4 99,5 85,2 104,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016* 4.507 878 3.629 4.332 925 3.406 7,1 12,8 5,8 104,0 94,9 106,5
77 Verhuur van roerende goederen 2016* 593 183 410 646 254 404 12,5 31,1 4,6 91,8 72,1 101,5
80-82 Beveiliging en ov. zak. diensten 2016* 1.078 633 445 1.030 595 433 5,4 6,9 3,3 104,7 106,3 102,8
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2016* 54 11 43 58 16 43 5,9 0,0 7,5 92,7 70,3 99,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* 2.746 1.239 1.507 2.588 1.241 1.348 1,9 3,6 0,4 106,1 99,9 111,8
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* 2.746 1.239 1.507 2.588 1.241 1.348 1,9 3,6 0,4 106,1 99,9 111,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 1.511 839 672 1.583 937 647 5,7 9,2 1,5 95,4 89,5 103,9
95 Reparatie van consumentenartikelen 2016* 144 107 37 153 119 35 2,9 4,9 -2,7 93,9 89,6 105,8
Totaal invoer voor finale bestedingen 2016* 307.083 260.796 46.287 308.656 265.300 43.537 4,6 5,5 0,0 99,5 98,3 106,3
Goederen en diensten n.e.g. 2016* 252 252 0 238 238 . 3,3 3,3 . 105,9 105,9 .
Totaal invoer 2016* 501.969 364.210 137.759 506.750 378.150 128.909 4,1 5,3 1,0 99,1 96,3 106,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Waarde prijsniveau 2010
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2010. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.