Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

Nationaliteit voertuig Regio's Perioden Geladen goederen naar bestemming Totaal geladen gewicht (x 1 000 ton) Geladen goederen naar bestemming Vervoerd binnen dezelfde provincie (x 1 000 ton) Geladen goederen naar bestemming Vervoerd naar andere provincies (x 1 000 ton) Geladen goederen naar bestemming Vervoerd naar buitenland (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Totaal gelost gewicht (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Afkomstig uit dezelfde provincie (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Afkomstig uit andere provincies (x 1 000 ton) Geloste goederen naar herkomst Afkomstig uit buitenland (x 1 000 ton)
Alle voertuigen Groningen (PV) 2021* 23.428 11.675 9.028 2.725 25.630 11.675 11.534 2.421
Alle voertuigen Fryslân (PV) 2021* 25.971 12.285 11.774 1.912 27.524 12.285 12.397 2.842
Alle voertuigen Drenthe (PV) 2021* 20.843 5.608 12.752 2.483 21.875 5.608 13.072 3.195
Alle voertuigen Overijssel (PV) 2021* 48.847 18.417 24.279 6.151 45.955 18.417 19.416 8.122
Alle voertuigen Flevoland (PV) 2021* 17.476 7.161 8.619 1.696 19.216 7.161 10.394 1.661
Alle voertuigen Gelderland (PV) 2021* 82.061 30.544 40.351 11.166 81.496 30.544 37.602 13.350
Alle voertuigen Utrecht (PV) 2021* 33.433 10.122 20.994 2.317 34.058 10.122 20.772 3.164
Alle voertuigen Noord-Holland (PV) 2021* 66.225 35.991 23.849 6.385 71.900 35.991 29.564 6.345
Alle voertuigen Zuid-Holland (PV) 2021* 144.241 75.093 47.665 21.483 139.993 75.093 47.044 17.856
Alle voertuigen Zeeland (PV) 2021* 19.868 7.684 5.953 6.231 18.689 7.684 7.507 3.498
Alle voertuigen Noord-Brabant (PV) 2021* 139.258 64.656 49.288 25.314 135.311 64.656 48.258 22.397
Alle voertuigen Limburg (PV) 2021* 62.996 26.923 19.278 16.795 58.050 26.923 16.272 14.855
Alle voertuigen Provincie onbekend 2021* 1.580 118 6 1.456 1.559 118 6 1.435
Nederlandse voertuigen Groningen (PV) 2021* 22.087 11.639 8.909 1.539 24.174 11.639 11.366 1.169
Nederlandse voertuigen Fryslân (PV) 2021* 25.091 12.277 11.647 1.167 25.816 12.277 12.253 1.286
Nederlandse voertuigen Drenthe (PV) 2021* 19.874 5.564 12.669 1.641 20.221 5.564 12.845 1.812
Nederlandse voertuigen Overijssel (PV) 2021* 45.601 18.258 23.820 3.523 41.236 18.258 19.094 3.884
Nederlandse voertuigen Flevoland (PV) 2021* 16.537 7.159 8.561 817 18.287 7.159 10.315 813
Nederlandse voertuigen Gelderland (PV) 2021* 76.644 30.447 39.759 6.438 73.941 30.447 37.037 6.457
Nederlandse voertuigen Utrecht (PV) 2021* 32.181 10.046 20.760 1.375 32.136 10.046 20.545 1.545
Nederlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2021* 62.185 35.844 23.525 2.816 67.730 35.844 29.254 2.632
Nederlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2021* 131.361 74.072 46.565 10.724 127.895 74.072 45.998 7.825
Nederlandse voertuigen Zeeland (PV) 2021* 15.988 7.445 5.675 2.868 16.402 7.445 7.355 1.602
Nederlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2021* 126.140 63.691 48.444 14.005 121.260 63.691 47.125 10.444
Nederlandse voertuigen Limburg (PV) 2021* 53.959 26.468 18.782 8.709 50.198 26.468 15.930 7.800
Nederlandse voertuigen Provincie onbekend 2021* 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitenlandse voertuigen Groningen (PV) 2021* 1.341 36 119 1.186 1.456 36 168 1.252
Buitenlandse voertuigen Fryslân (PV) 2021* 880 8 127 745 1.708 8 144 1.556
Buitenlandse voertuigen Drenthe (PV) 2021* 969 44 83 842 1.654 44 227 1.383
Buitenlandse voertuigen Overijssel (PV) 2021* 3.246 159 459 2.628 4.719 159 322 4.238
Buitenlandse voertuigen Flevoland (PV) 2021* 939 2 58 879 929 2 79 848
Buitenlandse voertuigen Gelderland (PV) 2021* 5.417 97 592 4.728 7.555 97 565 6.893
Buitenlandse voertuigen Utrecht (PV) 2021* 1.252 76 234 942 1.922 76 227 1.619
Buitenlandse voertuigen Noord-Holland (PV) 2021* 4.040 147 324 3.569 4.170 147 310 3.713
Buitenlandse voertuigen Zuid-Holland (PV) 2021* 12.880 1.021 1.100 10.759 12.098 1.021 1.046 10.031
Buitenlandse voertuigen Zeeland (PV) 2021* 3.880 239 278 3.363 2.287 239 152 1.896
Buitenlandse voertuigen Noord-Brabant (PV) 2021* 13.118 965 844 11.309 14.051 965 1.133 11.953
Buitenlandse voertuigen Limburg (PV) 2021* 9.037 455 496 8.086 7.852 455 342 7.055
Buitenlandse voertuigen Provincie onbekend 2021* 1.580 118 6 1.456 1.559 118 6 1.435
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar provincie van laden en lossen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar nationaliteit van het voertuig.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers van 2019 en 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 18 november 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van de buitenlandse vrachtvoertuigen over verslagjaar 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Geladen goederen naar bestemming
De geladen goederen zijn vervoerd door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
Totaal geladen gewicht
Vervoerd binnen dezelfde provincie
Vervoerd naar andere provincies
Vervoerd naar buitenland
Geloste goederen naar herkomst
De geloste goederen zijn vervoerd door bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
Totaal gelost gewicht
Afkomstig uit dezelfde provincie
Afkomstig uit andere provincies
Afkomstig uit buitenland