Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; kerncijfers

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, totaal (mln km) Voertuigkilometers, beladen (mln km) Ritten, beladen (x 1 000)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2021* 701.805 70.227 7.743 5.630 57.030
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021* 674.918 64.440 7.172 5.230 55.246
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2021* 572.027 36.440 4.675 3.230 48.337
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2021* 129.778 33.786 3.069 2.399 8.693
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2021* 102.890 28.000 2.497 2.000 6.909
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2021* 17.254 1.922 262 159 1.235
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2021* 9.633 3.865 309 241 549
Beroepsvervoer Totaal 2021* 565.983 61.001 6.318 4.622 43.148
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021* 541.726 55.609 5.791 4.253 41.566
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2021* 450.084 30.027 3.596 2.482 35.555
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2021* 115.900 30.973 2.722 2.141 7.592
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2021* 91.642 25.581 2.195 1.771 6.011
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2021* 15.379 1.764 238 144 1.073
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2021* 8.878 3.628 290 226 508
Eigen vervoer Totaal 2021* 135.822 9.226 1.425 1.008 13.882
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2021* 133.192 8.831 1.381 977 13.680
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2021* 121.944 6.413 1.079 749 12.782
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2021* 13.878 2.813 346 259 1.100
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2021* 11.248 2.418 302 228 898
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2021* 1.875 158 24 15 161
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2021* 755 237 20 15 41
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers, aantal ritten en afgelegde afstanden door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1997.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers van 2019 en 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2021 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, totaal
Voertuigkilometer
Meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de beweging van een voertuig over een afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers inclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
Meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de beweging van een voertuig over een afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Ritten, beladen
Beladen rit
Een beladen rit start op het moment dat goederen voor de eerste keer worden geladen en waarbij het voertuig daarvoor leeg was (of het moment dat de trekker wordt gekoppeld aan een beladen oplegger) en eindigt op het moment dat goederen worden gelost en het voertuig vervolgens leeg komt (of het moment dat de trekker wordt ontkoppeld aan een beladen oplegger).