Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2016

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2016

Zorgaanbieders Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2016** 96.711
Totaal aanbieders zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2016** 96.596
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF1: Publieke sector 2016** 77.266
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF11: Overheid 2016** 17.537
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 59.730
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 18.025
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2016**
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 41.705
Totaal aanbieders zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 19.330
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 5.886
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 4.466
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2016** 344
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 1.075
Totaal aanbieders zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2016** 13.444
Totaal aanbieders zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2016** 115
Totaal aanbieders gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 73.785
Totaal aanbieders gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 73.670
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF1: Publieke sector 2016** 59.621
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF11: Overheid 2016** 7.135
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 52.486
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 13.760
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 38.726
Totaal aanbieders gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 14.049
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 5.313
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 4.455
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2016** 162
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 697
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2016** 8.736
Totaal aanbieders gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2016** 115
HP1: Ziekenhuizen Totaal alle financieringsregelingen 2016** 28.141
HP1: Ziekenhuizen Totaal financiering van ingezetenen 2016** 28.093
HP1: Ziekenhuizen HF1: Publieke sector 2016** 26.002
HP1: Ziekenhuizen HF11: Overheid 2016** 2.726
HP1: Ziekenhuizen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 23.276
HP1: Ziekenhuizen HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 936
HP1: Ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2016**
HP1: Ziekenhuizen HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 22.340
HP1: Ziekenhuizen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 2.091
HP1: Ziekenhuizen HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 0
HP1: Ziekenhuizen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 0
HP1: Ziekenhuizen HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HP1: Ziekenhuizen HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HP1: Ziekenhuizen HF3: Eigen betalingen 2016** 2.091
HP1: Ziekenhuizen Buitenland; uitvoer 2016** 48
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Totaal alle financieringsregelingen 2016** 22.245
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Totaal financiering van ingezetenen 2016** 22.197
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF1: Publieke sector 2016** 20.421
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF11: Overheid 2016** 640
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 19.782
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 415
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2016**
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 19.367
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 1.776
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 0
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 0
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF3: Eigen betalingen 2016** 1.776
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Buitenland; uitvoer 2016** 48
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 4.679
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 4.679
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF1: Publieke sector 2016** 4.448
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF11: Overheid 2016** 2.086
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 2.362
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 412
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 1.950
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 231
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF3: Eigen betalingen 2016** 231
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Buitenland; uitvoer 2016** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen Totaal alle financieringsregelingen 2016** 1.217
HP13: Categorale ziekenhuizen Totaal financiering van ingezetenen 2016** 1.217
HP13: Categorale ziekenhuizen HF1: Publieke sector 2016** 1.132
HP13: Categorale ziekenhuizen HF11: Overheid 2016** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 1.132
HP13: Categorale ziekenhuizen HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 109
HP13: Categorale ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2016**
HP13: Categorale ziekenhuizen HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 1.023
HP13: Categorale ziekenhuizen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 85
HP13: Categorale ziekenhuizen HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF3: Eigen betalingen 2016** 85
HP13: Categorale ziekenhuizen Buitenland; uitvoer 2016** 0
HP2: Instellingen langdurige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 17.624
HP2: Instellingen langdurige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 17.619
HP2: Instellingen langdurige zorg HF1: Publieke sector 2016** 15.981
HP2: Instellingen langdurige zorg HF11: Overheid 2016** 1.187
HP2: Instellingen langdurige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 14.795
HP2: Instellingen langdurige zorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 12.444
HP2: Instellingen langdurige zorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
HP2: Instellingen langdurige zorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 2.350
HP2: Instellingen langdurige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 1.638
HP2: Instellingen langdurige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De Zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen
-/- uitvoer
-/- uitgaven aan welzijn, kinderopvang
-/- uitgaven aan gezondheidsverwante producten zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar, aanbieders en financiering' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.