Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, financiering,2005-2016

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, financiering,2005-2016

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2016** 96.711
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2016** 96.596
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF1: Publieke sector 2016** 77.266
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF11: Overheid 2016** 17.537
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 59.730
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 18.025
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2016**
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 41.705
Totaal uitgaven zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 19.330
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 5.886
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 4.466
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2016** 344
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 1.075
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2016** 13.444
Totaal uitgaven zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2016** 115
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 73.785
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 73.670
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF1: Publieke sector 2016** 59.621
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF11: Overheid 2016** 7.135
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 52.486
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 13.760
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 38.726
Totaal uitgaven gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 14.049
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 5.313
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 4.455
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2016** 162
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 697
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2016** 8.736
Totaal uitgaven gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2016** 115
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 35.706
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 35.631
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Publieke sector 2016** 29.940
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2016** 2.556
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 27.384
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 305
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 27.079
HC1: Geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 5.690
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 2.398
HC1: Geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 2.398
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2016** 3.293
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2016** 76
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 14.824
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 14.800
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF1: Publieke sector 2016** 13.616
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF11: Overheid 2016** 1.101
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 12.515
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 260
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 12.254
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 1.184
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 42
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 42
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2016** 1.142
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2016** 24
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 3.446
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 3.437
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF1: Publieke sector 2016** 3.103
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF11: Overheid 2016** 89
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 3.013
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 3.013
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 334
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 50
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 50
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2016** 284
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2016** 10
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2016** 16.968
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2016** 16.925
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF1: Publieke sector 2016** 12.792
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF11: Overheid 2016** 1.365
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 11.427
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 45
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2016**
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 11.382
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 4.133
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 2.306
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2016** 2.306
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2016** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2016** 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2016** 1.827
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Buitenland; uitvoer 2016** 42
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal alle financieringsregelingen 2016** 2.638
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Totaal financiering van ingezetenen 2016** 2.626
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF1: Publieke sector 2016** 255
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF11: Overheid 2016** 9
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2016** 247
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF121a: AWBZ, Wlz 2016** 44
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF121b: Ziekenfonds 2016**
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2016** 203
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2016** 2.371
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF2: Vrijwillige regelingen 2016** 1.793
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De Zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar, functies en financiering' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.