Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders zorg en welzijn 2016** 96.711
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal aanbieders gezondheidszorg 2016** 89.570
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2016** 31.592
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 24.579
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2016** 5.701
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 1.312
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP2: Instellingen langdurige zorg 2016** 25.027
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2016** 16.572
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2016** 8.454
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP3: Aanbieders ambulante zorg 2016** 11.045
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP31: Medische praktijken 2016** 3.616
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP32: Tandheelkundige praktijken 2016** 3.191
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2016** 3.845
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP34: Ambulante zorgcentra 2016** 393
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP4: Ondersteunende diensten 2016** 1.540
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2016** 382
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP42: Laboratoria 2016** 1.159
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2016** 9.016
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2016** 5.499
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2016** 3.517
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2016** 1.789
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP7: Organisaties beheer en financiering 2016** 3.901
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2016** 707
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2016** 1.586
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP73: Particuliere verzekeraars 2016** 516
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2016** 1.091
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP8: Overige sectoren 2016** 5.012
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP81: Huishoudens 2016** 1.818
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP82: Zorg als nevenactiviteit 2016** 3.194
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP9: Buitenland 2016** 649
Totaal uitgaven zorg en welzijn Welzijn, kinderopvang 2016** 7.141
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2016** 73.670
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2016** 73.670
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 28.093
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 22.197
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2016** 4.679
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 1.217
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2016** 17.619
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2016** 13.107
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2016** 4.512
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2016** 10.917
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP31: Medische praktijken 2016** 3.603
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2016** 3.179
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2016** 3.745
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP34: Ambulante zorgcentra 2016** 390
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP4: Ondersteunende diensten 2016** 1.493
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2016** 381
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP42: Laboratoria 2016** 1.112
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2016** 8.819
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2016** 5.472
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2016** 3.347
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2016** 1.418
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2016** 3.602
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2016** 707
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2016** 1.586
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP73: Particuliere verzekeraars 2016** 516
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2016** 792
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP8: Overige sectoren 2016** 1.061
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP81: Huishoudens 2016** 207
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2016** 854
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP9: Buitenland 2016** 649
Totaal uitgaven gezondheidszorg Welzijn, kinderopvang 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2016** 35.631
HC1: Geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2016** 35.631
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 26.062
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 21.816
HC1: Geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2016** 3.693
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 553
HC1: Geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2016** 430
HC1: Geneeskundige zorg HP21: Verpleeg-,verzorgingsh., thuiszorg 2016** 274
HC1: Geneeskundige zorg HP29: Instellingen gehandicaptenzorg 2016** 156
HC1: Geneeskundige zorg HP3: Aanbieders ambulante zorg 2016** 8.092
HC1: Geneeskundige zorg HP31: Medische praktijken 2016** 3.331
HC1: Geneeskundige zorg HP32: Tandheelkundige praktijken 2016** 2.555
HC1: Geneeskundige zorg HP33: Overige praktijken gezondheidszorg 2016** 1.816
HC1: Geneeskundige zorg HP34: Ambulante zorgcentra 2016** 390
HC1: Geneeskundige zorg HP4: Ondersteunende diensten 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP41: Ambulance, ziekenvervoer 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP42: Laboratoria 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP5: Leveranciers genees-en hulpmiddelen 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP51: Leveranciers geneesmiddelen 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP52: Leveranciers hulpmiddelen 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP6: Aanbieders van preventieve zorg 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP7: Organisaties beheer en financiering 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP71: Overheidsbeleid en beheer org. 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP72: Zorgverzekeraars, ziekenfondsen 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP73: Particuliere verzekeraars 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP79: Ov. Instellingen beheer en financ. 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP8: Overige sectoren 2016** 517
HC1: Geneeskundige zorg HP81: Huishoudens 2016** 0
HC1: Geneeskundige zorg HP82: Zorg als nevenactiviteit 2016** 517
HC1: Geneeskundige zorg HP9: Buitenland 2016** 530
HC1: Geneeskundige zorg Welzijn, kinderopvang 2016** 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders zorg en welzijn 2016** 14.800
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal aanbieders gezondheidszorg 2016** 14.800
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 13.946
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 11.699
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg 2016** 1.902
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 345
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP2: Instellingen langdurige zorg 2016** 229
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar, functies en aanbieders' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg voor ingezetenen
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.