Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 53,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 62,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 58,6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 57,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 50,8
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 41,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 41,1
Mannen Totaal leeftijd 2019 55,0
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 65,1
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 60,7
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 59,2
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 52,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 41,7
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 42,8
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 52,2
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 60,1
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 56,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 56,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 48,9
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 40,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 37,7
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.