Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 57,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 66,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 61,5
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 60,6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 56,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 46,1
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 44,8
Mannen Totaal leeftijd 2021 58,4
Mannen 15 tot 25 jaar 2021 67,4
Mannen 25 tot 35 jaar 2021 62,9
Mannen 35 tot 45 jaar 2021 62,6
Mannen 45 tot 55 jaar 2021 56,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2021 46,4
Mannen 65 tot 75 jaar 2021 47,9
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 56,6
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 65,3
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 60,2
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 58,4
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 55,4
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 45,8
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 39,5
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.