Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Waarde 2022 58,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 57,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 58,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Waarde 2022 64,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 63,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 65,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Waarde 2022 63,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 62,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 64,0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Waarde 2022 60,2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 59,2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 61,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Waarde 2022 57,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 56,5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 58,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Waarde 2022 48,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 47,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 48,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Waarde 2022 47,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 45,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 49,8
Mannen 15 tot 75 jaar Waarde 2022 59,6
Mannen 15 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 59,0
Mannen 15 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 60,2
Mannen 15 tot 25 jaar Waarde 2022 66,8
Mannen 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 65,1
Mannen 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 68,4
Mannen 25 tot 35 jaar Waarde 2022 64,8
Mannen 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 63,3
Mannen 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 66,2
Mannen 35 tot 45 jaar Waarde 2022 61,6
Mannen 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 60,2
Mannen 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 62,9
Mannen 45 tot 55 jaar Waarde 2022 59,2
Mannen 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 57,9
Mannen 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 60,5
Mannen 55 tot 65 jaar Waarde 2022 49,2
Mannen 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 48,0
Mannen 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 50,4
Mannen 65 tot 75 jaar Waarde 2022 48,7
Mannen 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 46,1
Mannen 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 51,4
Vrouwen 15 tot 75 jaar Waarde 2022 56,8
Vrouwen 15 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 56,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 57,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar Waarde 2022 62,6
Vrouwen 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 61,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 64,1
Vrouwen 25 tot 35 jaar Waarde 2022 61,2
Vrouwen 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 59,8
Vrouwen 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 62,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar Waarde 2022 58,8
Vrouwen 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 57,3
Vrouwen 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 60,2
Vrouwen 45 tot 55 jaar Waarde 2022 55,7
Vrouwen 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 54,3
Vrouwen 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 57,0
Vrouwen 55 tot 65 jaar Waarde 2022 46,7
Vrouwen 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 45,4
Vrouwen 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 48,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Waarde 2022 45,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2022 42,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2022 49,5
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.