Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergr., arbeidsbelem.

Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergr., arbeidsbelem.

Kenmerken werknemers Perioden Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%)
Totaal personen 2021 6,1 2,2
Migratieachtergrond: Nederland 2021 6,1 1,9
Migratieachtergrond: westers 2021 5,1 3,3
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2021 4,7 3,8
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2021 5,6 2,7
Migratieachtergrond: niet-westers 2021 6,4 2,7
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2021 4,5 2,6
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2021 9,0 2,8
Migratieachtergrond : onbekend 2021 . .
Arbeidsduur: deeltijd 2021 9,1 2,2
Arbeidsduur: voltijd 2021 2,7 2,1
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2021 9,6 2,5
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2021 8,9 2,1
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2021 5,2 1,8
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2021 9,3 3,3
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2021 9,9 4,6
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de psychosociale arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2021
Er is een verbetering doorgevoerd in de naamgeving van één onderwerp. Dit wordt voortaan aangeduid als ‘Psychische vermoeidheid door het werk’. Tot 2021 werd dit nog aangeduid als ‘Burn-out klachten’.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd. Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.