Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Waarde 2023 6,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 5,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 6,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Waarde 2023 6,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 5,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 6,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Waarde 2023 7,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 6,5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 7,5
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Waarde 2023 6,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 5,6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 6,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Waarde 2023 6,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 5,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 6,6
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Waarde 2023 5,8
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 5,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 6,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Waarde 2023 3,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 3,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 4,6
Mannen 15 tot 75 jaar Waarde 2023 7,9
Mannen 15 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 7,6
Mannen 15 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 8,3
Mannen 15 tot 25 jaar Waarde 2023 7,4
Mannen 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 6,5
Mannen 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 8,3
Mannen 25 tot 35 jaar Waarde 2023 9,0
Mannen 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 8,2
Mannen 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 9,9
Mannen 35 tot 45 jaar Waarde 2023 8,0
Mannen 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 7,2
Mannen 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 8,8
Mannen 45 tot 55 jaar Waarde 2023 8,2
Mannen 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 7,5
Mannen 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 9,0
Mannen 55 tot 65 jaar Waarde 2023 7,8
Mannen 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 7,1
Mannen 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 8,5
Mannen 65 tot 75 jaar Waarde 2023 4,5
Mannen 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 3,5
Mannen 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 5,8
Vrouwen 15 tot 75 jaar Waarde 2023 4,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 4,0
Vrouwen 15 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 4,5
Vrouwen 15 tot 25 jaar Waarde 2023 4,8
Vrouwen 15 tot 25 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 4,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 5,5
Vrouwen 25 tot 35 jaar Waarde 2023 4,9
Vrouwen 25 tot 35 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 4,3
Vrouwen 25 tot 35 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 5,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar Waarde 2023 4,2
Vrouwen 35 tot 45 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 3,7
Vrouwen 35 tot 45 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 4,9
Vrouwen 45 tot 55 jaar Waarde 2023 4,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 3,5
Vrouwen 45 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 4,6
Vrouwen 55 tot 65 jaar Waarde 2023 3,5
Vrouwen 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 3,0
Vrouwen 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 4,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Waarde 2023 2,4
Vrouwen 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2023 1,5
Vrouwen 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2023 3,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijke stoffen (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.
Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten
meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)
Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.

Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.

Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak of altijd.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.