Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Kenmerken installaties Perioden Productie en verbruik van biogas Aankoop (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Productie uit slibgisting (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Aflevering extern (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Afgefakkeld (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Afgeblazen (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van elektriciteit Aankoop (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteit Zelf opgewekt via wind- en zonne-energie (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteit Zelf opgewekt in WKK installaties (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van elektriciteit Aflevering extern (1000  kWh) Aanvoer en verbruik van aardgas Aankoop (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgas Productie uit biogas (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgas Aflevering extern (1 000 m3) Aanvoer en verbruik van aardgas Verbruik Verbruik gasmotoren van WKK installaties (1 000 m3) Productie en verbruik van warmte Productie warmte in WKK installaties (TJ) Productie en verbruik van warmte Verbruik in zuiveringsproces (TJ) Verbruik van huisbrandolie (1 000 kg)
Totaal alle installaties 2019* 0 124.763 14.399 12.061 76 615.005 22.146 222.489 58.378 21.246 3.764 3.869 14.315 1.278 1.301 63
Mechanische installaties 2019*
Oxidatiebedden 2019* 0 337 0 15 0 2.385 0 559 0 19 0 0 0 6 2 0
Aeratietanks 2019* 0 69.413 13.301 6.816 47 185.896 8.338 87.093 14.040 1.434 2.878 2.889 68 513 750 3
Oxidatietanks 2019* 0 18.199 1.030 1.654 6 91.671 1.364 27.715 -1.440 415 886 980 5 146 96 22
Oxidatiesloten 2019* 0 0 0 0 0 32.991 401 0 370 65 0 0 0 0 0 10
Carrousels 2019* 0 20.475 68 1.386 23 207.926 11.270 36.656 5.941 645 0 0 3 214 129 3
Discontinue systemen 2019* 0 0 0 0 0 686 26 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Parallelle installaties 2019* 0 2.597 0 85 0 28.316 379 3.644 2.546 102 0 0 0 33 21 0
Tweetrapsinstallaties 2019* 0 8.649 0 834 0 32.776 329 16.367 199 97 0 0 2 111 51 0
Membraanbioreactors 2019*
Compactinstallaties 2019* 0 598 0 30 0 1.411 0 1.306 0 4 0 0 0 4 3 0
Nereda korrelslib reactor 2019* 0 696 0 143 0 19.197 0 895 0 39 0 0 0 5 3 25
Hybride Nereda - actief slib systeem 2019* 0 3.798 0 1.099 0 3.789 40 6.897 451 51 0 0 0 38 34 0
Slibverwerkingsinrichtingen 2019* 0 0 0 0 0 7.961 0 41.357 36.271 18.369 0 0 14.238 210 210 0
Koude slibgisting 2019*
Warme slibgisting, enkeltraps 2019* 0 103.269 14.331 9.192 76 217.192 9.042 145.266 14.466 1.563 3.764 3.775 77 882 958 50
Warme slibgisting, tweetraps 2019* 0 21.494 68 2.869 1 33.451 2.912 35.866 4.954 331 0 94 0 186 133 0
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2019* 0 0 0 0 0 261.479 9.029 0 2.551 732 0 0 0 0 0 13
Separaat aërobe slibstabilisatie 2019*
Thermische slibstabilisatie 2019* 0 0 0 0 0 1.399 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Geen voorziening slibgisting/onbekend 2019* 101.484 1.163 41.357 36.407 18.609 0 0 14.238 210 210 0
0 inwonerequivalenten 2019* 0 0 0 0 0 7.961 0 41.357 36.271 18.369 0 0 14.238 210 210 0
1 tot 5 000 inwonerequivalenten 2019* 0 0 0 0 0 1.526 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 000 tot 10 000 inwonerequivalenten 2019* 0 0 0 0 0 9.822 388 0 348 14 0 0 0 0 0 10
10 000 tot 25 000 inwonerequivalenten 2019* 0 0 0 0 0 34.970 1.026 0 554 97 0 0 0 0 0 0
25 000 tot 50 000 inwonerequivalenten 2019* 0 1.926 0 259 0 91.289 2.245 1.257 994 564 145 145 0 9 4 0
50 000 tot 100 000 inwonerequivalenten 2019* 0 12.818 742 930 0 124.348 2.674 19.666 4.087 503 0 94 10 135 74 2
100 000 tot 250 000 inwonerequivalenten 2019* 0 51.868 68 4.890 69 181.043 11.525 87.335 11.798 1.079 2.174 2.185 31 466 292 48
Meer dan 250 000 inwonerequivalenten 2019* 0 58.152 13.590 5.981 7 164.048 4.288 72.874 4.326 619 1.445 1.445 37 458 721 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het energieverbruik en de energieopwekking bij het zuiveren van afvalwater in stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties die in beheer zijn bij de waterschappen.
De uitkomsten worden uitgesplitst naar type zuivering, slibstabilisatiemethode en grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 in deze tabel zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Kenmerken installaties’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 oktober 2020:
De tabel is aangevuld met voorlopige cijfers over 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2020 en de definitieve cijfers over 2019 verschijnen in september 2021.

Toelichting onderwerpen

Productie en verbruik van biogas
Aankoop
De afname van een energiedrager van het openbare net of externe leverancier.
Productie uit slibgisting
Hoeveelheid geproduceerd biogas uit het vergisten van zuiveringsslib.

Slibgisting: het onder anaerobe (=zuurstofloze) omstandigheden afbreken van organische stoffen in zuiveringsslib door bacteriën, onder vorming van biogas. Het proces verloopt optimaal bij temperaturen om en nabij 35 graden Celsius.
Aflevering extern
De aflevering of teruglevering van een energiedrager aan het openbare net of een externe afnemer.
Afgefakkeld
Niet-verbruikt biogas wordt met behulp van een affakkelinstallatie verbrand.
Afgeblazen
In incidentele gevallen wordt niet-verbruikt biogas rechtstreeks naar de lucht uitgestoten.
Aanvoer en verbruik van elektriciteit
Aankoop
De afname van een energiedrager van het openbare net of externe leverancier.
Zelf opgewekt via wind- en zonne-energie
Elektriciteit die op het eigen terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen en/of windmolens.
Zelf opgewekt in WKK installaties
Eigen elektriciteitsproductie met behulp van gasmotoren en generatoren in een Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK).

WKK: Warmte Kracht Koppeling. In een WKK installatie wordt via een generator elektriciteit opgewekt. De vrijkomende afvalwarmte van de gasmotor wordt benut voor verwarmingsdoeleinden.
Aflevering extern
De aflevering of teruglevering van een energiedrager aan het openbare net of een externe afnemer.
Aanvoer en verbruik van aardgas
Aankoop
De afname van een energiedrager van het openbare net of externe leverancier.
Productie uit biogas
Aflevering extern
De aflevering of teruglevering van een energiedrager aan het openbare net of een externe afnemer.
Verbruik
De hoeveelheid die totaal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en afvalwatertransportgemalen wordt verbruikt.
Verbruik gasmotoren van WKK installaties
De hoeveelheid biogas of aardgas die als brandstof in gasmotoren wordt ingezet in een WKK installatie.

WKK: Warmte Kracht Koppeling. In een WKK installatie wordt via een generator elektriciteit opgewekt. De vrijkomende afvalwarmte van de gasmotor wordt benut voor verwarmingsdoeleinden.
Productie en verbruik van warmte
Productie warmte in WKK installaties
Productie van warmte door warm water of stoom in een WKK installatie.

WKK: Warmte Kracht Koppeling. In een WKK installatie wordt via een generator elektriciteit opgewekt. De vrijkomende afvalwarmte van de gasmotor wordt benut voor verwarmingsdoeleinden.
Verbruik in zuiveringsproces
Het verbruik van warmte in diverse onderdelen van het zuiveringsproces. De warmte kan zijn geproduceerd in een Warmte-Kracht Koppeling (WKK) installatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, of kan zijn ingekocht of aangevoerd van derden.
Verbruik van huisbrandolie
De hoeveelheid die totaal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie en afvalwatertransportgemalen wordt verbruikt.