Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari-februari* 99.719 42.891 56.827
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-februari* 68.033 32.988 35.045
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-februari* 31.686 9.903 21.783
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2022 januari-februari* 79.136 37.487 41.648
Totaal goederen Afrika 2022 januari-februari* 2.766 472 2.293
Totaal goederen Amerika 2022 januari-februari* 7.056 1.803 5.253
Totaal goederen Azië 2022 januari-februari* 9.096 2.896 6.200
Totaal goederen Oceanië 2022 januari-februari* 775 197 577
Totaal goederen Overige 2022 januari-februari* 891 35 856
Totaal goederen Algerije 2022 januari-februari* 55 16 39
Totaal goederen Argentinië 2022 januari-februari* 259 40 218
Totaal goederen Australië 2022 januari-februari* 490 173 317
Totaal goederen België 2022 januari-februari* 11.505 4.373 7.131
Totaal goederen Brazilië 2022 januari-februari* 428 107 322
Totaal goederen Bulgarije 2022 januari-februari* 287 124 163
Totaal goederen Canada 2022 januari-februari* 539 153 386
Totaal goederen China 2022 januari-februari* 1.910 457 1.453
Totaal goederen Cyprus 2022 januari-februari* 99 58 41
Totaal goederen Denemarken 2022 januari-februari* 1.276 608 668
Totaal goederen Duitsland 2022 januari-februari* 23.745 12.209 11.537
Totaal goederen Estland 2022 januari-februari* 133 70 63
Totaal goederen Finland 2022 januari-februari* 928 492 436
Totaal goederen Frankrijk 2022 januari-februari* 8.500 4.428 4.072
Totaal goederen Griekenland 2022 januari-februari* 447 223 224
Totaal goederen Hongarije 2022 januari-februari* 684 373 311
Totaal goederen Hongkong 2022 januari-februari* 260 111 149
Totaal goederen Ierland 2022 januari-februari* 1.085 502 584
Totaal goederen India 2022 januari-februari* 405 108 296
Totaal goederen Indonesië 2022 januari-februari* 150 58 93
Totaal goederen Iran 2022 januari-februari* 48 22 26
Totaal goederen Israël 2022 januari-februari* 373 181 192
Totaal goederen Italië 2022 januari-februari* 4.727 2.465 2.262
Totaal goederen Japan 2022 januari-februari* 786 265 521
Totaal goederen Koeweit 2022 januari-februari* 84 29 55
Totaal goederen Kroatië 2022 januari-februari* 174 93 82
Totaal goederen Letland 2022 januari-februari* 150 79 71
Totaal goederen Litouwen 2022 januari-februari* 283 127 156
Totaal goederen Luxemburg 2022 januari-februari* 272 142 130
Totaal goederen Maleisië 2022 januari-februari* 141 61 80
Totaal goederen Malta 2022 januari-februari* 57 29 28
Totaal goederen Nigeria 2022 januari-februari* 744 34 710
Totaal goederen Noorwegen 2022 januari-februari* 862 377 485
Totaal goederen Oostenrijk 2022 januari-februari* 1.331 765 565
Totaal goederen Polen 2022 januari-februari* 2.694 1.415 1.279
Totaal goederen Portugal 2022 januari-februari* 636 314 321
Totaal goederen Roemenië 2022 januari-februari* 543 301 243
Totaal goederen Rusland 2022 januari-februari* 982 373 609
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2022 januari-februari* 384 156 228
Totaal goederen Singapore 2022 januari-februari* 498 185 313
Totaal goederen Slovenië 2022 januari-februari* 193 112 81
Totaal goederen Slowakije 2022 januari-februari* 316 164 152
Totaal goederen Spanje 2022 januari-februari* 3.109 1.555 1.553
Totaal goederen Taiwan 2022 januari-februari* 1.098 357 740
Totaal goederen Thailand 2022 januari-februari* 159 48 111
Totaal goederen Tsjechië 2022 januari-februari* 1.362 813 550
Totaal goederen Turkije 2022 januari-februari* 1.018 358 660
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2022 januari-februari* 6.260 2.544 3.715
Totaal goederen Verenigde Staten 2022 januari-februari* 4.498 1.190 3.308
Totaal goederen Zuid-Afrika 2022 januari-februari* 318 124 194
Totaal goederen Zuid-Korea 2022 januari-februari* 1.257 299 958
Totaal goederen Zweden 2022 januari-februari* 2.148 994 1.154
Totaal goederen Zwitserland 2022 januari-februari* 1.325 628 697
Totaal goederen Overige Europa 2022 januari-februari* 657 219 437
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2022 januari-februari* . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2022 januari-februari* . . .
Totaal goederen Overige Noord-Afrika 2022 januari-februari* 610 145 465
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-februari* 375 78 298
Totaal goederen Overige West-Afrika 2022 januari-februari* 663 76 586
Totaal goederen Overige Noord-Amerika 2022 januari-februari* 1 0 0
Totaal goederen Overige Midden- en Zuid-Amerika 2022 januari-februari* 1.331 312 1.019
Totaal goederen Overige Azië 2022 januari-februari* 645 247 398
Totaal goederen Overige Nabije en Midden-Oosten 2022 januari-februari* 898 310 588
Totaal goederen Overige Arabische Golf Staten 2022 januari-februari* . . .
Totaal goederen Andere landen Nabije en Midden-Oosten 2022 januari-februari* . . .
Totaal goederen Oceanië en overige Australië 2022 januari-februari* 285 25 260
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen binnen EU 2022 januari-februari* 1.348 161 1.187
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen buiten EU 2022 januari-februari* 891 35 856
0 Voeding en levende dieren Totaal landen(groepen) 2022 januari-februari* 11.637 3.867 7.770
0 Voeding en levende dieren EU (exclusief Nederland) 2022 januari-februari* 8.258 3.208 5.050
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2022 januari-februari* 3.379 659 2.720
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2022 januari-februari* 9.534 3.579 5.955
0 Voeding en levende dieren Afrika 2022 januari-februari* 378 40 338
0 Voeding en levende dieren Amerika 2022 januari-februari* 469 126 343
0 Voeding en levende dieren Azië 2022 januari-februari* 1.173 113 1.060
0 Voeding en levende dieren Oceanië 2022 januari-februari* 83 9 74
0 Voeding en levende dieren Overige 2022 januari-februari* 0 0 0
0 Voeding en levende dieren Algerije 2022 januari-februari* 17 1 16
0 Voeding en levende dieren Argentinië 2022 januari-februari* 3 1 2
0 Voeding en levende dieren Australië 2022 januari-februari* 67 8 59
0 Voeding en levende dieren België 2022 januari-februari* 1.478 462 1.016
0 Voeding en levende dieren Brazilië 2022 januari-februari* 26 3 23
0 Voeding en levende dieren Bulgarije 2022 januari-februari* 32 13 20
0 Voeding en levende dieren Canada 2022 januari-februari* 26 6 20
0 Voeding en levende dieren China 2022 januari-februari* 416 11 406
0 Voeding en levende dieren Cyprus 2022 januari-februari* 20 7 13
0 Voeding en levende dieren Denemarken 2022 januari-februari* 253 109 144
0 Voeding en levende dieren Duitsland 2022 januari-februari* 2.829 1.131 1.697
0 Voeding en levende dieren Estland 2022 januari-februari* 16 8 7
0 Voeding en levende dieren Finland 2022 januari-februari* 88 38 49
0 Voeding en levende dieren Frankrijk 2022 januari-februari* 1.107 443 664
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand december en het jaar 2021 zijn bijgesteld.
Bij deze update ontbreken de maanden januari en februari 2022, omdat de cijfers over de wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken. Voor de cijfers over de invoerwaarde en (totale) uitvoerwaarde in januari en februari 2022 wordt verwezen naar:
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83926NED/table?dl=66CCF

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.