Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 januari-maart* 117.662 134.601 58.431 76.170
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 57.807 86.896 44.615 42.281
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari-maart* 59.855 47.704 13.815 33.889
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 71.873 103.278 50.554 52.723
Totaal goederen Afrika 2021 januari-maart* 3.287 4.000 874 3.126
Totaal goederen Amerika 2021 januari-maart* 14.351 9.657 2.738 6.919
Totaal goederen Azië 2021 januari-maart* 26.894 15.505 3.828 11.677
Totaal goederen Oceanië 2021 januari-maart* 607 962 375 587
Totaal goederen Overige 2021 januari-maart* 650 1.198 61 1.138
Totaal goederen Algerije 2021 januari-maart* 207 132 43 90
Totaal goederen Argentinië 2021 januari-maart* 376 185 72 113
Totaal goederen Australië 2021 januari-maart* 433 783 332 451
Totaal goederen België 2021 januari-maart* 11.277 14.172 6.413 7.759
Totaal goederen Brazilië 2021 januari-maart* 869 717 297 420
Totaal goederen Bulgarije 2021 januari-maart* 201 362 205 157
Totaal goederen Canada 2021 januari-maart* 581 769 242 527
Totaal goederen China 2021 januari-maart* 11.441 3.552 608 2.943
Totaal goederen Cyprus 2021 januari-maart* 33 128 61 67
Totaal goederen Denemarken 2021 januari-maart* 1.170 1.878 875 1.003
Totaal goederen Duitsland 2021 januari-maart* 21.424 29.773 15.652 14.121
Totaal goederen Estland 2021 januari-maart* 132 244 151 93
Totaal goederen Finland 2021 januari-maart* 1.059 1.215 675 540
Totaal goederen Frankrijk 2021 januari-maart* 4.200 11.052 5.840 5.212
Totaal goederen Griekenland 2021 januari-maart* 172 694 357 337
Totaal goederen Hongarije 2021 januari-maart* 822 1.063 593 470
Totaal goederen Hongkong 2021 januari-maart* 1.275 480 195 285
Totaal goederen Ierland 2021 januari-maart* 2.298 1.479 855 623
Totaal goederen India 2021 januari-maart* 1.001 563 200 362
Totaal goederen Indonesië 2021 januari-maart* 677 186 42 144
Totaal goederen Iran 2021 januari-maart* 2 119 38 81
Totaal goederen Israël 2021 januari-maart* 364 525 224 301
Totaal goederen Italië 2021 januari-maart* 3.345 5.959 3.149 2.810
Totaal goederen Japan 2021 januari-maart* 1.956 1.169 327 843
Totaal goederen Koeweit 2021 januari-maart* 12 144 63 81
Totaal goederen Kroatië 2021 januari-maart* 48 238 105 133
Totaal goederen Letland 2021 januari-maart* 158 189 95 94
Totaal goederen Litouwen 2021 januari-maart* 408 391 159 233
Totaal goederen Luxemburg 2021 januari-maart* 250 383 203 180
Totaal goederen Maleisië 2021 januari-maart* 1.582 254 83 171
Totaal goederen Malta 2021 januari-maart* 20 77 34 43
Totaal goederen Nigeria 2021 januari-maart* 577 938 129 809
Totaal goederen Noorwegen 2021 januari-maart* 2.624 1.217 438 779
Totaal goederen Oostenrijk 2021 januari-maart* 792 1.685 892 793
Totaal goederen Polen 2021 januari-maart* 2.533 4.042 2.120 1.923
Totaal goederen Portugal 2021 januari-maart* 522 898 453 444
Totaal goederen Roemenië 2021 januari-maart* 441 752 380 372
Totaal goederen Rusland 2021 januari-maart* 3.329 1.530 585 946
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2021 januari-maart* 1.136 988 540 447
Totaal goederen Singapore 2021 januari-maart* 899 808 303 505
Totaal goederen Slovenië 2021 januari-maart* 170 268 124 144
Totaal goederen Slowakije 2021 januari-maart* 314 411 205 207
Totaal goederen Spanje 2021 januari-maart* 2.529 4.198 2.267 1.930
Totaal goederen Taiwan 2021 januari-maart* 1.266 2.107 173 1.934
Totaal goederen Thailand 2021 januari-maart* 883 256 59 197
Totaal goederen Tsjechië 2021 januari-maart* 1.281 2.061 1.220 842
Totaal goederen Turkije 2021 januari-maart* 987 1.653 471 1.182
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2021 januari-maart* 5.289 8.846 3.137 5.709
Totaal goederen Verenigde Staten 2021 januari-maart* 9.675 6.257 1.723 4.534
Totaal goederen Zuid-Afrika 2021 januari-maart* 424 468 181 287
Totaal goederen Zuid-Korea 2021 januari-maart* 1.227 2.139 176 1.963
Totaal goederen Zweden 2021 januari-maart* 1.930 2.635 1.324 1.312
Totaal goederen Zwitserland 2021 januari-maart* 928 2.149 1.025 1.124
Totaal goederen Overige Europa 2021 januari-maart* 909 987 284 703
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2021 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2021 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Overige Noord-Afrika 2021 januari-maart* 889 1.201 311 889
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-maart* 608 470 116 354
Totaal goederen Overige West-Afrika 2021 januari-maart* 581 791 94 697
Totaal goederen Overige Noord-Amerika 2021 januari-maart* 1 1 1 0
Totaal goederen Overige Midden- en Zuid-Amerika 2021 januari-maart* 2.850 1.728 404 1.324
Totaal goederen Overige Azië 2021 januari-maart* 2.706 939 359 580
Totaal goederen Overige Nabije en Midden-Oosten 2021 januari-maart* 468 1.277 437 840
Totaal goederen Overige Arabische Golf Staten 2021 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Andere landen Nabije en Midden-Oosten 2021 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Oceanië en overige Australië 2021 januari-maart* 175 179 43 136
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen binnen EU 2021 januari-maart* 278 649 208 440
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen buiten EU 2021 januari-maart* 650 1.198 61 1.138
0 Voeding en levende dieren Totaal landen(groepen) 2021 januari-maart* 11.303 16.657 4.810 11.847
0 Voeding en levende dieren EU (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 6.714 11.765 4.125 7.641
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2021 januari-maart* 4.589 4.892 685 4.206
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 7.427 13.573 4.508 9.065
0 Voeding en levende dieren Afrika 2021 januari-maart* 1.312 537 61 476
0 Voeding en levende dieren Amerika 2021 januari-maart* 1.623 600 73 527
0 Voeding en levende dieren Azië 2021 januari-maart* 860 1.833 148 1.685
0 Voeding en levende dieren Oceanië 2021 januari-maart* 75 113 20 93
0 Voeding en levende dieren Overige 2021 januari-maart* 6 1 0 1
0 Voeding en levende dieren Algerije 2021 januari-maart* 1 20 2 18
0 Voeding en levende dieren Argentinië 2021 januari-maart* 77 4 0 4
0 Voeding en levende dieren Australië 2021 januari-maart* 24 88 17 72
0 Voeding en levende dieren België 2021 januari-maart* 1.600 2.082 742 1.340
0 Voeding en levende dieren Brazilië 2021 januari-maart* 374 44 4 40
0 Voeding en levende dieren Bulgarije 2021 januari-maart* 17 42 13 29
0 Voeding en levende dieren Canada 2021 januari-maart* 34 32 3 29
0 Voeding en levende dieren China 2021 januari-maart* 194 730 25 705
0 Voeding en levende dieren Cyprus 2021 januari-maart* 1 23 7 16
0 Voeding en levende dieren Denemarken 2021 januari-maart* 150 383 134 249
0 Voeding en levende dieren Duitsland 2021 januari-maart* 2.187 4.374 1.478 2.896
0 Voeding en levende dieren Estland 2021 januari-maart* 5 21 9 12
0 Voeding en levende dieren Finland 2021 januari-maart* 17 121 53 69
0 Voeding en levende dieren Frankrijk 2021 januari-maart* 715 1.400 511 889
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 maart 2021:
Voor de cijfers over 2019 is een correctie doorgevoerd bij de onderverdeling wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product.
De cijfers over de totale uitvoerwaarde zijn onveranderd gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.