In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Afrika 2022 januari-oktober* 18.919 18.057 3.150 14.907
Totaal goederen Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 2.240 2.363 762 1.601
Totaal goederen Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 3.410 3.322 859 2.463
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 5.031 2.595 576 2.019
Totaal goederen Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 2.169 3.914 557 3.357
0 Voeding en levende dieren Afrika 2022 januari-oktober* 3.653 2.107 213 1.894
0 Voeding en levende dieren Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 882 129 26 103
0 Voeding en levende dieren Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 516 471 60 411
0 Voeding en levende dieren Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 607 394 42 353
0 Voeding en levende dieren Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 1.466 747 48 699
1 Dranken en tabak Afrika 2022 januari-oktober* 83 105 19 86
1 Dranken en tabak Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 47 21 4 17
1 Dranken en tabak Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 1 8 4 5
1 Dranken en tabak Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 33 44 4 40
1 Dranken en tabak Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 1 28 4 24
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Afrika 2022 januari-oktober* 1.010 490 68 423
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 201 39 7 32
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 94 359 44 315
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 640 41 5 36
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 61 26 3 22
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Afrika 2022 januari-oktober* 11.959 9.640 492 9.148
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* . 584 51 533
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 2.084 665 5 660
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 3.272 1.140 95 1.045
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* . 2.346 239 2.107
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Afrika 2022 januari-oktober* 167 61 1 60
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 32 4 0 4
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 45 35 0 35
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 6 7 0 6
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 83 11 0 11
5 Chemische producten Afrika 2022 januari-oktober* 488 1.712 635 1.076
5 Chemische producten Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 73 525 190 335
5 Chemische producten Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 125 602 231 371
5 Chemische producten Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 52 279 106 173
5 Chemische producten Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 2 127 45 82
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Afrika 2022 januari-oktober* 952 703 206 497
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 418 116 27 88
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 98 271 63 208
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 369 88 39 49
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 22 128 22 106
7 Machines en vervoermaterieel Afrika 2022 januari-oktober* 293 2.578 1.145 1.433
7 Machines en vervoermaterieel Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 71 671 294 377
7 Machines en vervoermaterieel Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 191 690 319 371
7 Machines en vervoermaterieel Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 15 519 250 269
7 Machines en vervoermaterieel Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 9 468 182 286
8 Diverse gefabriceerde goederen Afrika 2022 januari-oktober* 315 632 370 262
8 Diverse gefabriceerde goederen Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* . 271 163 108
8 Diverse gefabriceerde goederen Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 255 218 133 84
8 Diverse gefabriceerde goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* 38 72 36 37
8 Diverse gefabriceerde goederen Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* . 27 14 14
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Afrika 2022 januari-oktober* 0 29 0 29
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Zuid-Afrika 2022 januari-oktober* 0 5 0 5
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Overige Noord-Afrika 2022 januari-oktober* 0 3 0 3
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-oktober* . 12 0 12
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Overige West-Afrika 2022 januari-oktober* 0 7 0 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.