Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 januari 23.053 33.183 16.665 16.518
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 februari 21.706 31.138 15.495 15.643
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 maart 22.739 32.023 15.738 16.285
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 april 17.686 24.999 12.423 12.575
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 mei 17.803 25.953 12.854 13.099
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 juni 21.031 30.027 15.370 14.657
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 juli 21.144 29.941 15.357 14.585
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 augustus 18.932 27.769 14.364 13.405
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 september 22.087 32.314 16.614 15.700
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 oktober 22.577 33.796 17.371 16.425
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 november 23.024 32.988 16.858 16.130
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 december 23.560 31.266 15.867 15.400
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2020 255.342 365.397 184.976 180.421
Totaal goederen Overige Europa 2020 januari 265 268 94 174
Totaal goederen Overige Europa 2020 februari 327 351 110 241
Totaal goederen Overige Europa 2020 maart 316 326 116 210
Totaal goederen Overige Europa 2020 april 283 291 75 216
Totaal goederen Overige Europa 2020 mei 241 293 82 211
Totaal goederen Overige Europa 2020 juni 244 429 134 295
Totaal goederen Overige Europa 2020 juli 278 339 123 216
Totaal goederen Overige Europa 2020 augustus 248 323 102 221
Totaal goederen Overige Europa 2020 september 305 357 106 251
Totaal goederen Overige Europa 2020 oktober 318 339 115 224
Totaal goederen Overige Europa 2020 november 343 300 92 208
Totaal goederen Overige Europa 2020 december 305 429 130 299
Totaal goederen Overige Europa 2020 3.472 4.043 1.276 2.767
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 januari . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 februari . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 maart . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 april . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 mei . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 juni . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 juli . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 augustus . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 september . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 oktober . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 november . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 december . . . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2020 . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 januari . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 februari . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 maart . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 april . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 mei . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 juni . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 juli . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 augustus . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 september . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 oktober . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 november . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 december . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2020 . . . .
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 januari 2.469 4.612 1.552 3.060
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 februari 2.311 4.409 1.464 2.946
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 maart 2.582 4.850 1.638 3.212
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 april 2.386 4.358 1.489 2.869
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 mei 2.226 4.252 1.445 2.807
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 juni 2.336 4.401 1.469 2.932
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 juli 2.427 4.537 1.496 3.041
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 augustus 2.195 4.193 1.411 2.782
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 september 2.384 4.599 1.545 3.054
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 oktober 2.505 4.575 1.533 3.042
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 november 2.455 4.226 1.433 2.793
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 december 2.595 4.372 1.455 2.917
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2020 28.872 53.384 17.930 35.453
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 januari 92 52 13 39
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 februari 98 52 13 39
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 maart 96 59 15 44
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 april 102 45 10 35
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 mei 80 45 13 32
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 juni 90 49 14 35
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 juli 48 51 13 39
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 augustus 24 43 10 33
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 september 26 54 14 41
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 oktober 56 51 12 39
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 november 84 44 11 33
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 december 75 48 12 36
0 Voeding en levende dieren Overige Europa 2020 873 593 149 443
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 januari . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 februari . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 maart . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 april . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 mei . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 juni . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 juli . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 augustus . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 september . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 oktober . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 november . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 december . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige Oost-Europa 2020 . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 januari . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 februari . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 maart . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 april . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 mei . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 juni . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 juli . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 augustus . . . .
0 Voeding en levende dieren Overige West-Europa 2020 september . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2021 zijn toegevoegd. Tevens zijn de jaarcijfers van 2020 bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 18 maart 2021:
Voor de cijfers over 2019 is een correctie doorgevoerd bij de onderverdeling wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product.
De cijfers over de totale uitvoerwaarde zijn onveranderd gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.