Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Afrika 2021 januari-juni* 6.622 7.762 1.821 5.941
Totaal goederen Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 864 1.066 393 674
Totaal goederen Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 1.713 2.060 567 1.493
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 1.320 987 247 740
Totaal goederen Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 1.058 1.534 213 1.322
0 Voeding en levende dieren Afrika 2021 januari-juni* 2.421 1.051 114 937
0 Voeding en levende dieren Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 492 74 17 58
0 Voeding en levende dieren Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 411 280 28 252
0 Voeding en levende dieren Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 348 154 17 136
0 Voeding en levende dieren Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 979 343 13 330
1 Dranken en tabak Afrika 2021 januari-juni* 51 57 4 53
1 Dranken en tabak Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 27 12 1 11
1 Dranken en tabak Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 0 4 0 3
1 Dranken en tabak Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 23 21 1 21
1 Dranken en tabak Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 1 18 2 16
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Afrika 2021 januari-juni* 490 287 57 230
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 57 19 6 13
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 59 218 46 172
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 346 24 3 22
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 22 15 2 13
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Afrika 2021 januari-juni* 2.698 2.930 427 2.504
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 12 222 74 148
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 903 267 27 241
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 359 262 29 234
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 0 687 63 625
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Afrika 2021 januari-juni* 85 60 1 58
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 10 30 1 30
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 18 13 0 13
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 13 2 1 1
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 44 15 0 15
5 Chemische producten Afrika 2021 januari-juni* 203 1.108 365 743
5 Chemische producten Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 97 237 77 159
5 Chemische producten Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 53 391 135 257
5 Chemische producten Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 29 215 79 136
5 Chemische producten Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 0 84 20 64
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Afrika 2021 januari-juni* 392 327 75 252
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 128 53 13 40
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 58 125 32 93
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 182 49 13 36
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 6 64 14 50
7 Machines en vervoermaterieel Afrika 2021 januari-juni* 122 1.612 626 986
7 Machines en vervoermaterieel Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 29 311 155 155
7 Machines en vervoermaterieel Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 75 638 231 407
7 Machines en vervoermaterieel Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 7 208 91 116
7 Machines en vervoermaterieel Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 4 288 93 195
8 Diverse gefabriceerde goederen Afrika 2021 januari-juni* 161 304 153 151
8 Diverse gefabriceerde goederen Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 11 106 49 57
8 Diverse gefabriceerde goederen Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* 136 122 69 52
8 Diverse gefabriceerde goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 13 37 14 23
8 Diverse gefabriceerde goederen Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 1 17 7 10
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Afrika 2021 januari-juni* 0 26 0 26
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Zuid-Afrika 2021 januari-juni* 0 2 0 2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Overige Noord-Afrika 2021 januari-juni* . 2 0 2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2021 januari-juni* 0 16 0 16
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Overige West-Afrika 2021 januari-juni* 0 4 0 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 2 september 2021:
De voorlopige cijfers van de maand juni 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 maart 2021:
Voor de cijfers over 2019 is een correctie doorgevoerd bij de onderverdeling wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product.
De cijfers over de totale uitvoerwaarde zijn onveranderd gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.