Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Utrechtsestraat 1.300 2.150
Totaal woningen Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 2.600 3.550
Totaal woningen Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 2.450 3.200
Totaal woningen Utrecht 1.250 2.800 29,0
Totaal woningen Utrechtseweg 2.900 4.250
Totaal woningen Utrechtse Heuvelrug 2.550 3.800
Appartement Utrechtsestraat 1.150 2.000
Appartement Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.400 2.300
Appartement Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.650 2.250
Appartement Utrecht 850 2.200
Appartement Utrechtseweg . .
Appartement Utrechtse Heuvelrug 1.300 2.400
Tussenwoning Utrechtsestraat 1.550 2.550
Tussenwoning Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 1.900 3.100
Tussenwoning Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 1.850 2.700
Tussenwoning Utrecht 1.500 3.100
Tussenwoning Utrechtseweg 1.850 3.050
Tussenwoning Utrechtse Heuvelrug 1.900 3.400
Hoekwoning Utrechtsestraat . .
Hoekwoning Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 2.350 3.450
Hoekwoning Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 2.150 2.900
Hoekwoning Utrecht 1.750 3.400
Hoekwoning Utrechtseweg 2.300 3.750
Hoekwoning Utrechtse Heuvelrug 2.250 3.550
2-onder-1-kapwoning Utrechtsestraat . .
2-onder-1-kapwoning Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 2.800 3.750
2-onder-1-kapwoning Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 2.600 3.550
2-onder-1-kapwoning Utrecht 1.950 4.200
2-onder-1-kapwoning Utrechtseweg 3.100 4.350
2-onder-1-kapwoning Utrechtse Heuvelrug 2.950 4.200
Vrijstaande woning Utrechtsestraat . .
Vrijstaande woning Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg 4.050 4.750
Vrijstaande woning Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg 4.050 4.650
Vrijstaande woning Utrecht 3.100 5.050
Vrijstaande woning Utrechtseweg 4.000 5.700
Vrijstaande woning Utrechtse Heuvelrug 4.000 5.100
Eigen woning Utrechtsestraat
Eigen woning Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg
Eigen woning Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg
Eigen woning Utrecht
Eigen woning Utrechtseweg
Eigen woning Utrechtse Heuvelrug
Huurwoning Utrechtsestraat
Huurwoning Oosterbeek ten zuiden van Utrechtseweg
Huurwoning Oosterbeek ten noorden van Utrechtseweg
Huurwoning Utrecht
Huurwoning Utrechtseweg
Huurwoning Utrechtse Heuvelrug
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2010.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.

Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.