Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Bewegen, 4 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%) Bewegen, 12 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%)
Totaal personen Waarde 2020 54,7 .
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2020 53,7 .
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2020 55,8 .
Geslacht: Mannen Waarde 2020 56,0 .
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2020 54,5 .
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2020 57,5 .
Geslacht: Vrouwen Waarde 2020 53,5 .
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2020 52,0 .
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2020 55,0 .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2020 . .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 . .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2020 64,5 .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 61,0 .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 67,9 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2020 71,9 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 67,3 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 76,4 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2020 67,8 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 63,3 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 72,3 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2020 66,7 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 63,9 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 69,5 .
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2020 60,8 .
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 57,8 .
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 63,8 .
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2020 57,0 .
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 54,0 .
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 60,0 .
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2020 51,3 .
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 47,4 .
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 55,3 .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 44,9 .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 42,0 .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 47,8 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 42,8 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 39,6 .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 45,9 .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 30,9 .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2020 27,4 .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2020 34,4 .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2020 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2020 69,9 .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 66,2 .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 73,6 .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2020 52,4 .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2020 51,2 .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2020 53,6 .
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2020 66,4 .
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 62,0 .
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 70,8 .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2020 40,6 .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 36,4 .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 44,9 .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2020 32,7 .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 28,8 .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 36,6 .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2020 62,1 .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2020 55,4 .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2020 68,7 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2020 60,0 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2020 51,3 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2020 68,7 .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2020 67,9 .
Positie: kind <18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2020 65,1 .
Positie: kind <18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2020 70,7 .
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2020 73,4 .
Positie: kind >=18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2020 69,2 .
Positie: kind >=18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2020 77,6 .
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2020 47,3 .
Positie: ouder in eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2020 40,9 .
Positie: ouder in eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2020 53,7 .
Positie: partner in paar met kind Waarde 2020 56,6 .
Positie: partner in paar met kind Ondergrens 95%-interval 2020 54,4 .
Positie: partner in paar met kind Bovengrens 95%-interval 2020 58,8 .
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2020 65,2 .
Positie: partner paar <40, geen kind Ondergrens 95%-interval 2020 60,8 .
Positie: partner paar <40, geen kind Bovengrens 95%-interval 2020 69,5 .
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2020 49,7 .
Positie: partner paar 40-65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2020 46,1 .
Positie: partner paar 40-65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2020 53,2 .
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2020 41,6 .
Positie: partner paar >=65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2020 38,5 .
Positie: partner paar >=65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2020 44,7 .
Positie: overig lid Waarde 2020 54,3 .
Positie: overig lid Ondergrens 95%-interval 2020 49,4 .
Positie: overig lid Bovengrens 95%-interval 2020 59,3 .
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020 56,3 .
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020 55,1 .
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020 57,6 .
Migratieachtergrond: westers Waarde 2020 54,8 .
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2020 51,4 .
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2020 58,1 .
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2020 54,8 .
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2020 49,8 .
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2020 59,7 .
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2020 54,8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 11 maart 2021
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Bewegen, 4 jaar of ouder
De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
"1.  Fietsen en lopen in woon-werk of woon-school verkeer,"
"2.  Activiteiten op het werk of op school,"
"3.  Activiteiten in het huishouden,"
4.Wandelen, fietsen, buiten spelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd.
"5.  Sporten."
Vanaf 2017 publiceert het CBS over de nieuwe beweegrichtlijnen (opgesteld door de Gezondheidsraad) voor personen van 4 jaar en ouder.

Vanaf 2019 zijn vragen over beweegonderwijs op school aan de vragenlijst toegevoegd om een beter beeld te krijgen van het beweeggedrag van jongeren vanaf 12 jaar. Dit wil zeggen dat aan jongeren vanaf 12 jaar die basisonderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO of MBO volgen, vragen zijn toegevoegd over gymlessen op school en beweeg- en sportactiviteiten die zijn geregeld vanuit school. Voor jongeren van 4 tot 12 jaar waren deze vragen al opgenomen in de vragenlijst.
Hierdoor zijn de cijfers over de beweegrichtlijnen, met name die over jongeren vanaf 12 jaar, vanaf 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van voor 2019.
Wekelijkse sporters
Percentage personen van 4 jaar of ouder dat minimaal 1 keer per week sport. Met ingang van 2016 worden de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder gepubliceerd.
Over de 2020-cijfers over dit onderwerp is een toelichtende nota verschenen, zie tabeltoelichting.
Bewegen, 12 jaar of ouder
De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
"1.  Fietsen en lopen in woon-werk of woon-school verkeer,"
"2.  Activiteiten op het werk of op school,"
"3.  Activiteiten in het huishouden,"
4.Wandelen, fietsen, buiten spelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd.
"5.  Sporten."
Vanaf 2017 publiceert het CBS over de nieuwe beweegrichtlijnen (opgesteld door de Gezondheidsraad) voor personen van 4 jaar en ouder. De cijfers over bewegen van personen van 12 jaar en ouder worden in 2017 voor de laatste keer gepubliceerd.
Wekelijkse sporters
Percentage personen van 12 jaar of ouder dat minimaal 1 keer per week sport. Met ingang van 2016 worden de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder gepubliceerd. De percentages wekelijkse sporters van 12 jaar of ouder worden in 2017 voor de laatste keer gepubliceerd.