Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Seksuele gezondheid, 16 jaar of ouder Anticonceptiegebruik (incl. pil), 16-49 (%) Seksuele gezondheid, 16 jaar of ouder Gebruik anticonceptiepil, 16-49 jaar (%)
Totaal personen Waarde 2021 75,9 32,6
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2021 73,2 30,2
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2021 78,3 35,1
Geslacht: Mannen Waarde 2021
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2021
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2021
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 75,9 32,6
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2021 73,2 30,2
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2021 78,3 35,1
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 . 46,9
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . 39,6
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . 54,4
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 82,5 47,5
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 77,9 42,5
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 86,4 52,5
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 69,8 24,9
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 64,9 21,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 74,3 29,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 73,5 19,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 68,6 16,5
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 77,9 23,7
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 . .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2021 . 41,7
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . 33,7
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . 50,1
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2021 . .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2021 . .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2021 . .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2021 . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2021 . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2021 . 52,2
Positie: kind >=18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 . 43,9
Positie: kind >=18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 . 60,4
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2021 . .
Positie: ouder in eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: ouder in eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: partner in paar met kind Waarde 2021 73,7 20,3
Positie: partner in paar met kind Ondergrens 95%-interval 2021 69,8 17,4
Positie: partner in paar met kind Bovengrens 95%-interval 2021 77,3 23,6
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2021 77,2 45,8
Positie: partner paar <40, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 71,0 38,8
Positie: partner paar <40, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 82,4 53,0
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2021 . .
Positie: partner paar 40-65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: partner paar 40-65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2021 . .
Positie: partner paar >=65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: partner paar >=65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Positie: overig lid Waarde 2021 . .
Positie: overig lid Ondergrens 95%-interval 2021 . .
Positie: overig lid Bovengrens 95%-interval 2021 . .
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2021 78,7 36,2
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2021 75,9 33,4
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2021 81,3 39,1
Migratieachtergrond: westers Waarde 2021 73,8 28,6
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2021 65,7 22,2
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2021 80,6 36,1
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2021 . 26,2
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2021 . 18,1
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2021 . 36,3
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2021 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 16 mei 2022
De tabel is aangevuld met cijfers over bewegen (4 jaar of ouder) 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Seksuele gezondheid, 16 jaar of ouder
De vragen over seksuele gezondheid worden aan personen van 16 jaar of ouder gesteld.
Anticonceptiegebruik (incl. pil), 16-49
Percentage van de seksueel actieve vrouwen van 16 tot en met 49 jaar dat een anticonceptiemiddel gebruikt, bijvoorbeeld anticonceptiepil, condoom, spiraal of sterilisatie. Vrouwen zijn seksueel actief als ze in de afgelopen 12 maanden seks hebben gehad. Met ingang van 2021 is de vraagstelling over anticonceptiemethoden, anders dan de anticonceptiepil, gewijzigd. Waar voorheen werd gevraagd “Gebruikt u op dit moment een andere anticonceptiemethode, bijvoorbeeld condooms, een spiraal of sterilisatie?”, met als antwoordopties ‘ja’, ‘nee’ en ‘geen antwoord’, wordt vanaf 2021 gevraagd “Gebruikt u op dit moment (nog) andere anticonceptie?”, met als antwoordopties ‘nee’, ‘ja condooms’, ‘ja, een koperspiraal’, ‘ja, een hormoonspiraal’, ‘ja, u bent gesteriliseerd’, ‘ja uw partner is gesteriliseerd’, ‘ja een andere methode’ en ‘geen antwoord’. Het expliciet als antwoordoptie benoemen van de verschillende methoden, kan tot een hoger aantal ja-antwoorden hebben geleid. Het vergelijken van cijfers over anticonceptiegebruik van 2020 en eerder, met cijfers van 2021 en later, is hierdoor niet goed mogelijk.
Gebruik anticonceptiepil, 16-49 jaar
Voor de verslagjaren 2014-2016 en vanaf 2020: percentage vrouwen van 16 tot en met 49 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt. Voor de verslagjaren 2017-2019: percentage van de seksueel actieve vrouwen van 16 tot en met 49 jaar dat de anticonceptiepil gebruikt. Vrouwen zijn seksueel actief als ze in de afgelopen 12 maanden seks hebben gehad. De percentages vanaf 2020 zijn vergelijkbaar met de percentages van 2014-2016, maar niet met de percentages van 2017-2019.