Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Ex-rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Nooit-rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Zware rokers onder bevolking (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Zware rokers onder rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Sigarettenrokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Sigaretten per dag per roker (aantal) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Rookjaren huidige sigarettenrokers (aantal) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Sigarettenrokers Stoppoging in afgelopen 12 maanden (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Ex-sigarettenrokers Rookjaren ex-sigarettenrokers (aantal) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Ex-sigarettenrokers Stopjaren ex-sigarettenrokers (aantal)
Totaal personen Waarde 2020 18,9 31,1 50,0 13,9 73,3 3,0 15,8 17,0 10,1 26,4 36,9 19,5 20,1
Geslacht: Mannen Waarde 2020 21,2 32,4 46,4 15,1 71,1 3,5 16,5 18,3 10,4 26,0 37,0 20,3 20,2
Geslacht: Vrouwen Waarde 2020 16,6 29,8 53,6 12,6 75,9 2,5 15,0 15,8 9,8 26,7 36,7 18,7 20,0
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2020 . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2020 . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2020 2,2 0,8 97,0 0,5 . 0,3 . 1,7 . . . . .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2020 14,6 3,4 82,0 7,7 . 1,2 . 13,3 . . . . .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2020 25,7 13,3 61,0 14,0 54,7 2,5 9,7 22,4 7,4 8,6 40,8 5,3 3,3
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2020 25,6 24,2 50,3 17,1 66,8 4,1 15,9 23,5 10,2 18,3 39,3 10,6 8,0
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2020 23,2 28,1 48,7 18,9 81,5 4,3 18,4 21,5 10,8 25,7 34,1 15,2 12,4
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2020 21,6 34,1 44,3 17,4 80,6 5,0 23,2 19,5 . . . 18,0 17,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 19,1 43,5 37,4 16,8 87,8 3,9 20,3 17,2 12,0 42,2 38,2 22,1 20,9
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 14,9 54,4 30,8 13,0 87,3 2,4 15,8 13,0 11,2 52,1 36,9 24,9 27,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 5,6 52,8 41,6 4,6 . 0,2 . 4,7 . . . 27,1 34,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2020 21,8 39,2 38,9 19,0 . 6,5 . 20,9 . . . 26,0 24,1
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2020 24,4 41,7 33,9 21,6 88,7 5,1 20,9 22,7 12,6 34,7 32,8 23,1 23,8
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2020 23,4 37,7 38,9 17,7 75,4 3,3 14,1 20,9 10,1 27,2 37,0 20,1 19,8
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2020 15,3 34,4 50,3 10,1 65,9 2,4 15,6 13,6 9,1 24,3 44,9 17,0 18,2
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2020 10,3 29,9 59,8 5,9 . 1,1 . 8,5 . . . 15,3 21,3
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2020 20,3 30,3 49,4 18,1 . 5,5 . 20,3 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 11 maart 2021
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Ex-rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie nee op de vraag: Rookt u wel eens? en antwoordcategorie ja op de vraag: Heeft u vroeger wel gerookt?
Nooit-rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie nee op de vraag: Rookt u wel eens? en antwoordcategorie nee op de vraag: Heeft u vroeger wel gerookt?
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. In 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. Vanaf 2020 is deze tekst gewijzigd in: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de IQOS.
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Dagelijkse rokers onder rokers
Percentage van de rokers van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Zware rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat per dag 20 of meer sigaretten rookt. Personen die enkel sigaar en/of pijp roken zijn geen zware rokers.

Zware rokers onder rokers
Percentage van de rokers van 12 jaar of ouder dat per dag 20 of meer sigaretten rookt. Personen die enkel sigaar en/of pijp roken zijn geen zware rokers.
Sigarettenrokers
Sigarettenrokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens sigaretten uit een pakje en/of zelfgerolde sigaretten?
Sigaretten per dag per roker
Aantal sigaretten per dag per sigarettenroker van 12 jaar of ouder.
Rookjaren huidige sigarettenrokers
Aantal jaren dat een huidige sigarettenroker van 12 jaar of ouder sigaretten rookt.
Stoppoging in afgelopen 12 maanden
Percentage van de sigarettenrokers van 12 jaar of ouder dat in de afgelopen 12 maanden een poging om te stoppen met roken 24 uur of langer heeft volgehouden.
Ex-sigarettenrokers
Rookjaren ex-sigarettenrokers
Aantal jaren dat een ex-sigarettenroker van 12 jaar of ouder sigaretten heeft gerookt.
Stopjaren ex-sigarettenrokers
Aantal jaren geleden dat een ex-sigarettenroker van 12 jaar of ouder stopte met het roken van sigaretten.