Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoerstromen Soort lading Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm) Vervoerde containereenheden (1 000 teu)
Totaal Totaal 2022 2e kwartaal* 93.025 11.795 1.431
Totaal Droge bulk 2022 2e kwartaal* 49.070 6.501
Totaal Natte bulk 2022 2e kwartaal* 31.031 3.763
Totaal Container 2022 2e kwartaal* 12.924 1.532 1.431
Binnenlands vervoer Totaal 2022 2e kwartaal* 31.708 3.335 691
Binnenlands vervoer Droge bulk 2022 2e kwartaal* 15.378 1.669
Binnenlands vervoer Natte bulk 2022 2e kwartaal* 10.557 1.097
Binnenlands vervoer Container 2022 2e kwartaal* 5.773 568 691
Aanvoer Totaal 2022 2e kwartaal* 16.701 2.189 225
Aanvoer Droge bulk 2022 2e kwartaal* 7.574 1.052
Aanvoer Natte bulk 2022 2e kwartaal* 6.648 827
Aanvoer Container 2022 2e kwartaal* 2.479 310 225
Afvoer Totaal 2022 2e kwartaal* 33.840 4.454 348
Afvoer Droge bulk 2022 2e kwartaal* 20.740 2.863
Afvoer Natte bulk 2022 2e kwartaal* 10.164 1.236
Afvoer Container 2022 2e kwartaal* 2.936 355 348
Doorvoer Totaal 2022 2e kwartaal* 10.775 1.818 167
Doorvoer Droge bulk 2022 2e kwartaal* 5.378 916
Doorvoer Natte bulk 2022 2e kwartaal* 3.661 603
Doorvoer Container 2022 2e kwartaal* 1.736 299 167
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn nader voorlopig. De jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
De cijfers van juni 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden maandelijks gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Vervoerd ladinggewicht (bruto-plusgewicht van goederen)
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containereenheden
Containereenheid
Standaardeenheid voor het tellen van containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals. Deze eenheid wordt uitgedrukt in aantallen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
Een eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.