Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoerstromen Soort lading Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoersprestatie (mln tonkm) Vervoerde containereenheden (1 000 teu)
Totaal Totaal 2020 januari** 29.110 3.756 467
Totaal Totaal 2020 februari** 29.394 3.820 433
Totaal Totaal 2020 maart** 31.448 4.066 466
Totaal Totaal 2020 1e kwartaal** 89.952 11.643 1.366
Totaal Totaal 2020 april** 28.040 3.571 420
Totaal Totaal 2020 mei** 29.153 3.779 421
Totaal Totaal 2020 juni** 29.304 3.795 413
Totaal Totaal 2020 2e kwartaal** 86.497 11.145 1.255
Totaal Totaal 2020 juli** 28.251 3.668 466
Totaal Totaal 2020 augustus** 25.722 3.350 457
Totaal Totaal 2020 september** 29.407 3.770 481
Totaal Totaal 2020 3e kwartaal** 83.380 10.788 1.405
Totaal Totaal 2020 oktober** 31.667 4.100 472
Totaal Totaal 2020 november** 29.605 3.870 437
Totaal Totaal 2020 december** 27.904 3.639 422
Totaal Totaal 2020 4e kwartaal** 89.176 11.609 1.331
Totaal Totaal 2020** 349.006 45.184 5.357
Totaal Droge bulk 2020 januari** 14.530 1.964
Totaal Droge bulk 2020 februari** 15.105 2.035
Totaal Droge bulk 2020 maart** 16.194 2.160
Totaal Droge bulk 2020 1e kwartaal** 45.829 6.159
Totaal Droge bulk 2020 april** 14.579 1.917
Totaal Droge bulk 2020 mei** 14.851 2.020
Totaal Droge bulk 2020 juni** 15.548 2.108
Totaal Droge bulk 2020 2e kwartaal** 44.978 6.044
Totaal Droge bulk 2020 juli** 14.355 1.946
Totaal Droge bulk 2020 augustus** 11.984 1.652
Totaal Droge bulk 2020 september** 15.338 2.028
Totaal Droge bulk 2020 3e kwartaal** 41.676 5.626
Totaal Droge bulk 2020 oktober** 16.977 2.277
Totaal Droge bulk 2020 november** 15.481 2.098
Totaal Droge bulk 2020 december** 13.342 1.830
Totaal Droge bulk 2020 4e kwartaal** 45.800 6.205
Totaal Droge bulk 2020** 178.284 24.034
Totaal Natte bulk 2020 januari** 10.063 1.241
Totaal Natte bulk 2020 februari** 9.991 1.241
Totaal Natte bulk 2020 maart** 10.782 1.348
Totaal Natte bulk 2020 1e kwartaal** 30.836 3.829
Totaal Natte bulk 2020 april** 9.399 1.154
Totaal Natte bulk 2020 mei** 10.188 1.251
Totaal Natte bulk 2020 juni** 9.748 1.191
Totaal Natte bulk 2020 2e kwartaal** 29.336 3.596
Totaal Natte bulk 2020 juli** 9.431 1.175
Totaal Natte bulk 2020 augustus** 9.370 1.154
Totaal Natte bulk 2020 september** 9.484 1.175
Totaal Natte bulk 2020 3e kwartaal** 28.286 3.504
Totaal Natte bulk 2020 oktober** 10.135 1.255
Totaal Natte bulk 2020 november** 9.767 1.223
Totaal Natte bulk 2020 december** 10.460 1.290
Totaal Natte bulk 2020 4e kwartaal** 30.362 3.768
Totaal Natte bulk 2020** 118.819 14.697
Totaal Container 2020 januari** 4.517 552 467
Totaal Container 2020 februari** 4.298 544 433
Totaal Container 2020 maart** 4.473 559 466
Totaal Container 2020 1e kwartaal** 13.287 1.654 1.366
Totaal Container 2020 april** 4.062 501 420
Totaal Container 2020 mei** 4.113 508 421
Totaal Container 2020 juni** 4.007 496 413
Totaal Container 2020 2e kwartaal** 12.183 1.505 1.255
Totaal Container 2020 juli** 4.465 547 466
Totaal Container 2020 augustus** 4.368 543 457
Totaal Container 2020 september** 4.585 568 481
Totaal Container 2020 3e kwartaal** 13.418 1.658 1.405
Totaal Container 2020 oktober** 4.555 568 472
Totaal Container 2020 november** 4.357 549 437
Totaal Container 2020 december** 4.103 519 422
Totaal Container 2020 4e kwartaal** 13.015 1.636 1.331
Totaal Container 2020** 51.903 6.453 5.357
Binnenlands vervoer Totaal 2020 januari** 9.628 1.036 229
Binnenlands vervoer Totaal 2020 februari** 9.298 992 191
Binnenlands vervoer Totaal 2020 maart** 10.442 1.119 208
Binnenlands vervoer Totaal 2020 1e kwartaal** 29.368 3.147 628
Binnenlands vervoer Totaal 2020 april** 10.168 1.083 201
Binnenlands vervoer Totaal 2020 mei** 10.423 1.162 206
Binnenlands vervoer Totaal 2020 juni** 10.815 1.185 198
Binnenlands vervoer Totaal 2020 2e kwartaal** 31.407 3.430 605
Binnenlands vervoer Totaal 2020 juli** 9.952 1.103 218
Binnenlands vervoer Totaal 2020 augustus** 8.820 967 219
Binnenlands vervoer Totaal 2020 september** 11.032 1.202 235
Binnenlands vervoer Totaal 2020 3e kwartaal** 29.805 3.271 673
Binnenlands vervoer Totaal 2020 oktober** 10.962 1.192 217
Binnenlands vervoer Totaal 2020 november** 10.212 1.123 201
Binnenlands vervoer Totaal 2020 december** 9.019 992 199
Binnenlands vervoer Totaal 2020 4e kwartaal** 30.192 3.306 618
Binnenlands vervoer Totaal 2020** 120.772 13.154 2.524
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 januari** 4.474 505
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 februari** 4.670 517
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 maart** 5.542 617
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 1e kwartaal** 14.686 1.638
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 april** 5.589 614
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 mei** 5.531 662
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 juni** 6.090 718
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 2e kwartaal** 17.209 1.993
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 juli** 5.184 611
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 augustus** 3.987 465
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 september** 6.045 681
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 3e kwartaal** 15.216 1.758
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 oktober** 5.900 666
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 november** 5.387 610
Binnenlands vervoer Droge bulk 2020 december** 4.108 476
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het binnenlands vervoer, doorvoer en aan- en afvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, vervoersprestatie en vervoerde containereenheden (gemeten in TEU).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel t/m 2017 zijn definitief. De cijfers van 2018 zijn nader voorlopig. De jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
De cijfers van juni 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden maandelijks gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Vervoerd ladinggewicht (bruto-plusgewicht van goederen)
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid.
Vervoersprestatie
Vervoersprestatie
Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand en vervoersvolume. Deze wordt voor goederenvervoer uitgedrukt in ladingtonkilometers.

Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containereenheden
Containereenheid
Standaardeenheid voor het tellen van containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals. Deze eenheid wordt uitgedrukt in aantallen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
Een eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.