Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Medicijngebruik, afgelopen 14 dagen Personen niet-voorgeschreven medicijnen (%)
Totaal personen Waarde 2021 42,0
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2021 40,8
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2021 43,1
Geslacht: Mannen Waarde 2021 34,8
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2021 33,2
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2021 36,3
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 49,1
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2021 47,5
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2021 50,7
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 37,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 32,0
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 42,8
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 30,2
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 26,7
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 34,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 33,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 28,3
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 38,0
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 34,2
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 29,3
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 39,5
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 39,3
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 35,9
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 42,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 46,4
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 43,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 49,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 43,4
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 40,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 46,7
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 47,4
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 43,2
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 51,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 46,8
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 44,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 49,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 44,5
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 41,6
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 47,4
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 44,4
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 40,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 48,4
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2021 32,4
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 29,5
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 35,5
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2021 34,3
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 30,4
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 38,4
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 44,1
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 42,9
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 45,4
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2021 43,1
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 37,6
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 48,7
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2021 48,6
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 43,7
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 53,6
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2021 48,8
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 44,2
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 53,3
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2021 29,0
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 22,7
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 36,3
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2021 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2021 33,9
Positie: kind <18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 31,3
Positie: kind <18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 36,6
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2021 28,2
Positie: kind >=18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 23,6
Positie: kind >=18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 33,3
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2021 48,5
Positie: ouder in eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 40,9
Positie: ouder in eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 56,3
Positie: partner in paar met kind Waarde 2021 43,9
Positie: partner in paar met kind Ondergrens 95%-interval 2021 41,6
Positie: partner in paar met kind Bovengrens 95%-interval 2021 46,2
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2021 47,5
Positie: partner paar <40, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 42,6
Positie: partner paar <40, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 52,5
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2021 47,1
Positie: partner paar 40-65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 43,8
Positie: partner paar 40-65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 50,5
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2021 42,7
Positie: partner paar >=65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 40,0
Positie: partner paar >=65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 45,5
Positie: overig lid Waarde 2021 41,5
Positie: overig lid Ondergrens 95%-interval 2021 35,6
Positie: overig lid Bovengrens 95%-interval 2021 47,7
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2021 41,1
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2021 39,9
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2021 42,4
Migratieachtergrond: westers Waarde 2021 44,2
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2021 40,8
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2021 47,6
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2021 42,3
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2021 37,1
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2021 47,7
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2021 45,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 4 maart 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2021.
Met ingang van verslagjaar 2021 zijn de volgende onderwerpen aan deze tabel toegevoegd:
Percentage mensen met een kunstgebit;
Gemiddelde aantal eigen tanden;
Angstklachten
Daarnaast kunnen de cijfers met ingang van verslagjaar 2021 ook worden uitgesplitst naar de hoogte van de welvaart van het huishouden en het hoogst behaalde onderwijsniveau (3-deling).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Medicijngebruik, afgelopen 14 dagen
Deze vragen gaan over het gebruik van medicijnen en het gebruik van kruidengeneesmiddelen of vitamines, wel of niet voorgeschreven door een arts. De vragen zijn gesteld aan respondenten van alle leeftijden.
Personen niet-voorgeschreven medicijnen
Percentage personen dat in de 14 dagen voorafgaand aan de enquêtedatum medicijnen, kruidengeneesmiddelen of vitamines heeft gebruikt die niet waren voorgeschreven door een arts.