Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden COPD,chronische bronchitis,longemfyseem (%)
Totaal personen Waarde 2020 4,3
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2020 3,9
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2020 4,8
Geslacht: Mannen Waarde 2020 4,1
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2020 3,6
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2020 4,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2020 4,5
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2020 3,9
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2020 5,1
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2020 0,6
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 1,4
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2020 0,5
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 1,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2020 1,4
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,3
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 2,6
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2020 0,5
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 1,1
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2020 1,6
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,8
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 2,3
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2020 1,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 1,0
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 2,6
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2020 2,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 1,9
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 3,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2020 5,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 4,1
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 7,7
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 7,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 6,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 9,0
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 10,3
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 8,4
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 12,2
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 9,9
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2020 7,6
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2020 12,1
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2020 0,5
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,1
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 1,0
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2020 1,1
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,3
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 2,0
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2020 5,2
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2020 4,7
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2020 5,7
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2020 1,5
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,4
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 2,7
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2020 7,9
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 5,6
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 10,2
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2020 11,2
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 8,6
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 13,8
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2020 1,7
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2020 3,3
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2020 6,3
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2020 2,0
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2020 10,5
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2020 0,6
Positie: kind <18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2020 0,2
Positie: kind <18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2020 1,0
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2020 0,6
Positie: kind >=18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Positie: kind >=18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2020 1,4
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2020 6,3
Positie: ouder in eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2020 3,3
Positie: ouder in eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2020 9,4
Positie: partner in paar met kind Waarde 2020 2,6
Positie: partner in paar met kind Ondergrens 95%-interval 2020 1,9
Positie: partner in paar met kind Bovengrens 95%-interval 2020 3,3
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2020 2,4
Positie: partner paar <40, geen kind Ondergrens 95%-interval 2020 1,0
Positie: partner paar <40, geen kind Bovengrens 95%-interval 2020 3,8
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2020 6,5
Positie: partner paar 40-65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2020 4,8
Positie: partner paar 40-65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2020 8,2
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2020 9,6
Positie: partner paar >=65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2020 7,8
Positie: partner paar >=65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2020 11,5
Positie: overig lid Waarde 2020 3,4
Positie: overig lid Ondergrens 95%-interval 2020 1,7
Positie: overig lid Bovengrens 95%-interval 2020 5,2
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2020 4,3
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2020 3,8
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2020 4,8
Migratieachtergrond: westers Waarde 2020 5,9
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2020 4,4
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2020 7,5
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2020 4,9
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2020 2,8
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2020 7,0
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2020 6,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 5 maart 2021
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd. De tabel werd uitgebreid met cijfers over de SF-12. De 'Short Format 12' of afgekort de SF-12 vragenlijst is een selectie van 12 vragen uit de SF-36.
Op basis van deze vragenlijst werden de samenvattende maat voor fysieke gezondheid (normscore fysiek) en een samenvattende maat voor psychische gezondheid (normscore psychisch) berekend en toegevoegd aan de tabel. Ook de resultaten van de 12 afzonderlijke items werden toegevoegd. Daarnaast zijn de percentages (en bijbehorende ondergrenzen en bovengrenzen) voor mondgezondheid op een puntje gezet voor de leeftijdsgroepen van 12 tot 16 jaar en van 12 tot 18 jaar voor het verslagjaar 2019. De vraag werd alleen gesteld aan mensen van 15 jaar of ouder en bijbehorende leeftijdsgroepen hadden daarom alleen betrekking op de 15 jarigen en de 16 tot 18 jarigen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Langdurige aandoeningen
Aan alle respondenten wordt gevraagd: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden 23 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt (uitgebreider) gevraagd naar suikerziekte (diabetes). De meeste vragen naar specifieke langdurige aandoeningen worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Aandoeningen die niet vaak voorkomen bij jongeren worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Langdurige ziektes en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden. Respondenten kunnen aangeven of ze de ziekte of aandoening hebben of afgelopen 12 maanden hebben gehad.
COPD,chronische bronchitis,longemfyseem
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden COPD, chronische bronchitis, longemfyseem?