Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Verwijzer Jeugdzorg Perspectief Jeugdzorg Perioden Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal)
Totaal verwijzer Totaal perspectief 2020 205.595 63.430 189.870 60.485 26.745 8.665 163.130 51.820 114.045 39.325 12.325 2.520 36.755 9.980 15.720 2.940 3.475 890 1.740 310 1.355 120 9.150 1.625
Totaal verwijzer Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal verwijzer Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal verwijzer Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal verwijzer Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Totaal perspectief 2020 72.730 19.225 66.105 17.870 6.485 2.110 59.620 15.760 30.215 8.435 7.995 1.760 21.405 5.570 6.625 1.355 1.185 280 880 170 240 20 4.325 885
Gemeentelijke toegang Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huisarts Totaal perspectief 2020 69.965 27.450 68.865 27.300 830 360 68.035 26.940 60.765 24.650 1.545 380 5.725 1.915 1.095 145 20 10 35 10 100 20 945 110
Huisarts Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huisarts Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huisarts Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huisarts Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Totaal perspectief 2020 6.655 1.425 6.600 1.425 125 40 6.475 1.385 4.290 1.025 790 95 1.400 260 55 . 10 . . . . . 40 .
Jeugdarts Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Totaal perspectief 2020 21.540 5.155 15.310 3.960 2.545 625 12.765 3.330 6.600 1.655 775 115 5.390 1.565 6.230 1.195 1.975 490 705 120 740 70 2.810 515
Gecertificeerde instelling Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Totaal perspectief 2020 11.025 2.670 10.070 2.615 325 50 9.740 2.570 7.545 2.255 955 145 1.245 170 960 50 10 . 65 . 155 . 730 45
Medisch specialist Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Totaal perspectief 2020 935 285 840 275 35 15 805 260 440 135 15 . 345 120 95 10 10 . . . 55 . 30 .
Rechter, Officier van Justitie, ... Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Totaal perspectief 2020 21.230 6.930 21.230 6.930 16.340 5.460 4.885 1.465 3.765 1.120 105 15 1.010 330 . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Totaal perspectief 2020 1.515 290 860 115 50 . 805 110 430 50 150 10 230 50 660 180 270 105 45 . 70 . 275 60
Verwijzer onbekend Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Behandelen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en het perspectief (zie laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) van het jeugdhulptraject gegeven.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. Het gaat hier om de jeugdhulp die de teams zelfs verleend hebben. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Het totaal van ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder, daghulp op locatie van de aanbieder en jeugdhulp in het netwerk van de jongere. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.

Het betreft hier het totaal van jeugdhulp zonder verblijf, exclusief de hulp geboden door wijk- of buurtteams.
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele uren tot 24 uur per dag. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen). PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.