Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Verwijzer Jeugdzorg Perspectief Jeugdzorg Perioden Totaal jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 2 tot 3 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 3 tot 4 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 4 jaar of langer (aantal)
Totaal verwijzer Totaal perspectief 2020 584.545 269.020 205.595 253.140 38.980 36.605 81.540 64.400 18.305 6.040 7.270
Totaal verwijzer Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Totaal verwijzer Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Totaal verwijzer Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Totaal verwijzer Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Totaal perspectief 2020 199.520 91.955 72.730 85.895 11.335 11.295 28.340 24.630 6.090 2.190 2.010
Gemeentelijke toegang Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Gemeentelijke toegang Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Huisarts Totaal perspectief 2020 206.070 97.410 69.965 91.280 12.050 13.730 32.940 22.175 6.360 1.690 2.330
Huisarts Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Huisarts Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Huisarts Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Huisarts Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Totaal perspectief 2020 15.870 8.080 6.655 6.830 930 1.010 2.575 1.670 435 100 105
Jeugdarts Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Jeugdarts Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Totaal perspectief 2020 60.440 26.695 21.540 24.025 6.095 3.600 6.610 4.645 1.595 545 935
Gecertificeerde instelling Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Gecertificeerde instelling Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Totaal perspectief 2020 29.010 13.695 11.025 13.360 2.835 2.625 3.435 2.695 960 370 435
Medisch specialist Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Medisch specialist Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Totaal perspectief 2020 2.060 1.225 935 985 185 170 425 160 35 . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Rechter, Officier van Justitie, ... Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Totaal perspectief 2020 67.270 28.155 21.230 28.860 5.040 4.015 6.945 7.995 2.740 1.065 1.055
Geen verwijzer Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Geen verwijzer Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Totaal perspectief 2020 4.310 1.810 1.515 1.915 505 155 270 430 95 65 395
Verwijzer onbekend Stabilisatie van een crisissituatie 2020 . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Diagnostiek 2020 . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Begeleiden 2020 . . . . . . . . . . .
Verwijzer onbekend Behandelen 2020 . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en het perspectief (zie laatste alinea in paragraaf 4 Bronnen en methoden) van het jeugdhulptraject gegeven.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Totaal begonnen trajecten
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Beëindigde trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn beëindigd.
Totaal beëindigde trajecten
Duur van de beëindigde trajecten
De duur van de in de verslagperiode afgesloten trajecten.
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 maanden tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
3 tot 4 jaar
4 jaar of langer