Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december 2020 291.685
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december 2020 1.700
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december 2020 2.485
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december 2020 3.785
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december 2020 6.080
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december 2020 7.985
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december 2020 9.105
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december 2020 11.130
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december 2020 14.005
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december 2020 20.225
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december 2020 24.525
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december 2020 25.295
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december 2020 23.690
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december 2020 20.245
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december 2020 18.720
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december 2020 19.735
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december 2020 21.000
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december 2020 21.265
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december 2020 21.400
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december 2020 9.270
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2020 10.045
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2020 14.045
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2020 135.955
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2020 122.370
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2020 19.310
Mannen Totaal 31 december 2020 165.410
Mannen 0 jaar 31 december 2020 875
Mannen 1 jaar 31 december 2020 1.305
Mannen 2 jaar 31 december 2020 2.185
Mannen 3 jaar 31 december 2020 3.715
Mannen 4 jaar 31 december 2020 5.080
Mannen 5 jaar 31 december 2020 5.690
Mannen 6 jaar 31 december 2020 7.020
Mannen 7 jaar 31 december 2020 8.825
Mannen 8 jaar 31 december 2020 12.400
Mannen 9 jaar 31 december 2020 14.765
Mannen 10 jaar 31 december 2020 15.175
Mannen 11 jaar 31 december 2020 14.325
Mannen 12 jaar 31 december 2020 12.035
Mannen 13 jaar 31 december 2020 10.725
Mannen 14 jaar 31 december 2020 10.445
Mannen 15 jaar 31 december 2020 10.430
Mannen 16 jaar 31 december 2020 10.170
Mannen 17 jaar 31 december 2020 9.960
Mannen 18 jaar 31 december 2020 4.745
Mannen 19 jaar of ouder 31 december 2020 5.540
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december 2020 8.085
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december 2020 83.270
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december 2020 63.770
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december 2020 10.285
Vrouwen Totaal 31 december 2020 126.275
Vrouwen 0 jaar 31 december 2020 820
Vrouwen 1 jaar 31 december 2020 1.180
Vrouwen 2 jaar 31 december 2020 1.595
Vrouwen 3 jaar 31 december 2020 2.365
Vrouwen 4 jaar 31 december 2020 2.905
Vrouwen 5 jaar 31 december 2020 3.415
Vrouwen 6 jaar 31 december 2020 4.115
Vrouwen 7 jaar 31 december 2020 5.180
Vrouwen 8 jaar 31 december 2020 7.825
Vrouwen 9 jaar 31 december 2020 9.760
Vrouwen 10 jaar 31 december 2020 10.120
Vrouwen 11 jaar 31 december 2020 9.365
Vrouwen 12 jaar 31 december 2020 8.210
Vrouwen 13 jaar 31 december 2020 7.995
Vrouwen 14 jaar 31 december 2020 9.290
Vrouwen 15 jaar 31 december 2020 10.570
Vrouwen 16 jaar 31 december 2020 11.095
Vrouwen 17 jaar 31 december 2020 11.445
Vrouwen 18 jaar 31 december 2020 4.525
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2020 4.500
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2020 5.965
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2020 52.685
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2020 58.600
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2020 9.025
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De nader voorlopige cijfers over 30 juni 2020 en voorlopige cijfers over 31 december 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.