Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 356
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 287
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 57
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 44
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 164
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 125
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 66
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0
Mannen Totaal personen 2022 1e kwartaal 178
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 146
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 27
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 22
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 5
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 4
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 3
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 1
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 0
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 84
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 63
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 31
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0
Vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 178
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 141
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 29
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 22
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 8
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 7
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 1
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 81
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 62
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 36
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Vanwege opleiding/studie
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege een opleiding of studie.