Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur Onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal . .
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal . .
Mannen Totaal personen 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal . .
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Totaal personen 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal . .
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Gewenste arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde week wil werken.
Voltijd
Persoon wil voltijd gaan werken, 35 uur per week of meer.
Onbekend
Onbekend hoeveel uur persoon wil gaan werken.