Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1e kwartaal 12.617 8.259 505
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 2e kwartaal 12.631 8.273 577
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 3e kwartaal 12.645 8.280 587
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 4e kwartaal 12.659 8.254 607
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1e kwartaal 12.665 8.146 603
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 2e kwartaal 12.665 8.190 591
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 3e kwartaal 12.664 8.251 564
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 4e kwartaal 12.664 8.270 574
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 1e kwartaal 12.669 8.235 588
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 2e kwartaal 12.680 8.296 557
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 3e kwartaal 12.691 8.332 547
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 4e kwartaal 12.701 8.311 559
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 1e kwartaal 12.722 8.287 563
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 2e kwartaal 12.753 8.386 524
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 3e kwartaal 12.783 8.461 485
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 4e kwartaal 12.814 8.478 469
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 1e kwartaal 12.840 8.474 486
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 2e kwartaal 12.860 8.553 460
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 3e kwartaal 12.880 8.638 445
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 4e kwartaal 12.901 8.651 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 12.917 8.654 402
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 12.930 8.747 399
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 12.943 8.835 364
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 12.956 8.862 363
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 12.975 8.866 368
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 13.002 8.941 333
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 13.029 8.992 323
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 13.055 9.012 316
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 13.075 9.014 319
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 2e kwartaal 13.088 8.882 406
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 3e kwartaal 13.101 8.936 374
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.

Tot en met 2012 werd verondersteld dat personen die 12 uur of meer per week werken, en meer uren willen werken, niet binnen twee weken kunnen starten. Aan deze groep werd daarom niet gevraagd of ze binnen twee weken kunnen starten. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent deze vraag wel krijgt. Het aantal mensen dat binnen twee weken kan starten is daardoor groter dan voorheen en het resterende deel van de werkzame beroepsbevolking dat niet meer uren wil werken of niet beschikbaar is, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.