Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Niet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Niet gezocht vanwege andere reden (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2010 3e kwartaal 12.417 311 68 244
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2010 4e kwartaal 12.428 307 63 244
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 1e kwartaal 12.438 306 57 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 2e kwartaal 12.447 263 55 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 3e kwartaal 12.457 298 59 239
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 4e kwartaal 12.467 300 66 234
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 1e kwartaal 12.489 309 68 241
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 2e kwartaal 12.523 300 73 226
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 3e kwartaal 12.558 336 84 253
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 4e kwartaal 12.592 313 74 239
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1e kwartaal 12.617 347 83 264
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 2e kwartaal 12.631 339 90 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 3e kwartaal 12.645 368 92 276
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 4e kwartaal 12.659 354 92 262
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1e kwartaal 12.665 376 97 280
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 2e kwartaal 12.665 350 104 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 3e kwartaal 12.664 373 100 273
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 4e kwartaal 12.664 352 97 255
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 1e kwartaal 12.669 353 124 229
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 2e kwartaal 12.680 334 126 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 3e kwartaal 12.691 337 121 215
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 4e kwartaal 12.701 350 131 219
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 1e kwartaal 12.722 337 116 221
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 2e kwartaal 12.753 311 113 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 3e kwartaal 12.783 330 100 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 4e kwartaal 12.814 308 108 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 1e kwartaal 12.840 294 98 196
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 2e kwartaal 12.860 273 88 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 3e kwartaal 12.880 263 83 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 4e kwartaal 12.901 257 76 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 12.917 253 79 174
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 12.930 209 65 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 12.943 234 65 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 12.956 222 64 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 12.975 231 70 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 13.002 213 68 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 13.029 195 53 142
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 13.055 210 71 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 13.075 221 57 164
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 2e kwartaal 13.088 285 94 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 3e kwartaal 13.101 234 78 157
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht vanwege ontmoediging
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachtten.

Tot en met 2014 werd verondersteld dat voor personen die niet 12 uur of meer per week willen werken en daar een bepaalde reden voor opgeven, dezelfde reden geldt als men wel minder dan 12 uur per week wilde werken maar geen werk zocht. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent ook een andere reden kan geven om niet te zoeken naar werk voor minder dan 12 uur per week. De groep die ontmoediging als reden om niet te zoeken noemt, blijkt daardoor in omvang groter te zijn dan voorheen en het resterende deel dat vanwege andere redenen niet gezocht heeft, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.
Niet gezocht vanwege andere reden
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht om redenen anders dan dat zij daar weinig resultaat van verwachtten.

Tot en met 2014 werd verondersteld dat voor personen die niet 12 uur of meer per week willen werken en daar een bepaalde reden voor opgeven, dezelfde reden geldt als men wel minder dan 12 uur per week wilde werken maar geen werk zocht. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent ook een andere reden kan geven om niet te zoeken naar werk voor minder dan 12 uur per week. De groep die ontmoediging als reden om niet te zoeken noemt, blijkt daardoor in omvang groter te zijn dan voorheen en het resterende deel dat vanwege andere redenen niet gezocht heeft, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.