Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsdeelname; paren

Kenmerken huishouden Aantal kinderen Perioden Beide partners werkzaam Beide partners werkzaam (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners voltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners < 12 uur (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Eén van de partners werkzaam (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Man werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Vrouw werkzaam, partner niet (x 1 000) Beide partners niet werkzaam (x 1 000)
Totaal Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Totaal Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Totaal Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Totaal Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Totaal Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Totaal Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Huishouden met thuiswonende kinderen Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal
Jongste kind minderjarig Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind minderjarig Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind minderjarig Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind minderjarig Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind minderjarig Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind minderjarig Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal
Jongste kind 0 tot 6 jaar Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal
Jongste kind 6 tot 12 jaar Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal
Jongste kind 12 tot 18 jaar Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal
Jongste kind meerderjarig Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind meerderjarig Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind meerderjarig Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind meerderjarig Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind meerderjarig Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Jongste kind meerderjarig Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal
Zonder thuiswonende kinderen Totaal 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met kind(eren) 2021 3e kwartaal
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met 1 kind 2021 3e kwartaal
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met 2 kinderen 2021 3e kwartaal
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met 3 of meer kinderen 2021 3e kwartaal
Zonder thuiswonende kinderen Paar: zonder kind 2021 3e kwartaal . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van paren in Nederland. Het betreft paren waarvan beide partners in de leeftijdsklasse van 15 tot 75 jaar vallen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens van de partner worden verbijzonderd naar geslacht en, indien werkzaam, naar arbeidsduur. De verschillende groepen paren worden verder onderscheiden naar het aantal kinderen en de leeftijd van het jongste kind.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Beide partners werkzaam
Beide partners werkzaam
Beide partners hebben betaald werk.
Beide partners voltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners 20 tot 35 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur.
Beide partners 12 tot 20 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur.
Beide partners < 12 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Man werkzaam, partner niet
Eén partner is man en heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Vrouw werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Beide partners niet werkzaam
Beide partners hebben geen betaald werk.