Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsdeelname; paren

Kenmerken huishouden Aantal kinderen Perioden Paren (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners werkzaam (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners voltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Eén partner voltijd, één deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Man voltijd, partner deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Vrouw voltijd, partner deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners < 12 uur (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Eén van de partners werkzaam (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Man voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Vrouw voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Man deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Vrouw deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Beide partners niet werkzaam (x 1 000)
Totaal Totaal 2020 3.912 2.446 515 1.583 1.478 105 347 232 6 9 860 521 456 65 340 146 193 606
Totaal Paar: met kind(eren) 2020 2.029 1.547 234 1.119 1.068 51 194 147 2 1 402 295 271 25 106 43 64 80
Totaal Paar: met 1 kind 2020 684 486 82 335 315 19 70 51 1 1 159 109 98 10 50 20 30 39
Totaal Paar: met 2 kinderen 2020 939 765 107 564 540 24 94 73 0 0 153 116 106 10 37 14 24 20
Totaal Paar: met 3 of meer kinderen 2020 406 296 45 221 212 9 30 22 1 0 90 71 66 4 19 9 10 20
Totaal Paar: zonder kind 2020 1.883 898 281 464 411 53 153 85 4 8 458 225 185 40 233 104 129 526
Huishouden met thuiswonende kinderen Totaal 2020 2.029 1.547 234 1.119 1.068 51 194 147 2 1 402 295 271 25 106 43 64 80
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met kind(eren) 2020 2.029 1.547 234 1.119 1.068 51 194 147 2 1 402 295 271 25 106 43 64 80
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met 1 kind 2020 684 486 82 335 315 19 70 51 1 1 159 109 98 10 50 20 30 39
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met 2 kinderen 2020 939 765 107 564 540 24 94 73 0 0 153 116 106 10 37 14 24 20
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: met 3 of meer kinderen 2020 406 296 45 221 212 9 30 22 1 0 90 71 66 4 19 9 10 20
Huishouden met thuiswonende kinderen Paar: zonder kind 2020
Jongste kind minderjarig Totaal 2020 1.544 1.222 184 884 843 40 154 123 2 1 277 215 199 16 61 27 34 45
Jongste kind minderjarig Paar: met kind(eren) 2020 1.544 1.222 184 884 843 40 154 123 2 1 277 215 199 16 61 27 34 45
Jongste kind minderjarig Paar: met 1 kind 2020 396 305 55 206 193 13 44 36 1 0 79 60 55 5 19 9 10 12
Jongste kind minderjarig Paar: met 2 kinderen 2020 770 641 87 472 453 20 81 65 0 0 116 90 82 8 26 10 16 14
Jongste kind minderjarig Paar: met 3 of meer kinderen 2020 377 276 42 205 198 8 29 21 1 0 82 66 62 4 16 8 8 19
Jongste kind minderjarig Paar: zonder kind 2020
Jongste kind 0 tot 6 jaar Totaal 2020 666 526 77 375 357 18 74 59 1 0 123 98 92 6 25 14 11 17
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met kind(eren) 2020 666 526 77 375 357 18 74 59 1 0 123 98 92 6 25 14 11 17
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met 1 kind 2020 225 177 31 119 111 8 26 22 0 0 43 32 29 3 11 6 5 5
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met 2 kinderen 2020 290 241 31 175 168 7 36 28 0 0 44 35 33 2 9 4 5 4
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: met 3 of meer kinderen 2020 151 108 14 81 78 3 12 9 0 0 36 31 30 1 5 3 2 8
Jongste kind 0 tot 6 jaar Paar: zonder kind 2020
Jongste kind 6 tot 12 jaar Totaal 2020 449 357 53 258 246 12 46 37 1 0 79 61 56 5 18 7 11 14
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met kind(eren) 2020 449 357 53 258 246 12 46 37 1 0 79 61 56 5 18 7 11 14
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met 1 kind 2020 72 54 9 37 35 2 8 6 0 0 16 13 12 1 3 1 2 2
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met 2 kinderen 2020 247 207 28 152 145 7 27 22 0 0 36 28 25 3 9 3 5 4
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: met 3 of meer kinderen 2020 129 96 15 69 66 3 12 9 1 0 27 20 19 1 6 3 4 7
Jongste kind 6 tot 12 jaar Paar: zonder kind 2020
Jongste kind 12 tot 18 jaar Totaal 2020 429 340 55 251 240 11 34 26 0 0 75 56 51 5 18 6 12 15
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met kind(eren) 2020 429 340 55 251 240 11 34 26 0 0 75 56 51 5 18 6 12 15
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met 1 kind 2020 99 74 14 50 47 3 10 8 0 0 21 16 15 1 5 2 3 5
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met 2 kinderen 2020 233 193 28 146 140 6 19 15 0 0 35 26 24 3 8 2 6 6
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: met 3 of meer kinderen 2020 97 73 13 55 53 2 5 4 0 0 19 14 13 1 5 3 2 5
Jongste kind 12 tot 18 jaar Paar: zonder kind 2020
Jongste kind meerderjarig Totaal 2020 485 325 50 235 224 11 40 24 0 1 125 80 71 9 45 16 29 35
Jongste kind meerderjarig Paar: met kind(eren) 2020 485 325 50 235 224 11 40 24 0 1 125 80 71 9 45 16 29 35
Jongste kind meerderjarig Paar: met 1 kind 2020 288 181 27 129 122 6 26 15 0 0 80 48 43 5 31 11 21 27
Jongste kind meerderjarig Paar: met 2 kinderen 2020 169 125 21 91 88 4 13 8 0 0 38 26 24 3 11 4 7 6
Jongste kind meerderjarig Paar: met 3 of meer kinderen 2020 29 19 3 15 14 1 2 1 0 0 8 5 4 1 2 1 1 1
Jongste kind meerderjarig Paar: zonder kind 2020
Zonder thuiswonende kinderen Totaal 2020 1.883 898 281 464 411 53 153 85 4 8 458 225 185 40 233 104 129 526
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met kind(eren) 2020
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met 1 kind 2020
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met 2 kinderen 2020
Zonder thuiswonende kinderen Paar: met 3 of meer kinderen 2020
Zonder thuiswonende kinderen Paar: zonder kind 2020 1.883 898 281 464 411 53 153 85 4 8 458 225 185 40 233 104 129 526
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van paren in Nederland. Het betreft paren waarvan beide partners in de leeftijdsklasse van 15 tot 75 jaar vallen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens van de partner worden verbijzonderd naar geslacht en, indien werkzaam, naar arbeidsduur. De verschillende groepen paren worden verder onderscheiden naar het aantal kinderen en de leeftijd van het jongste kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Paren
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Bij de beschrijving van de arbeidsmarktpositie van paren is aangesloten bij de populatie die meestal gebruikt wordt voor de werkzame en de niet-werkzame beroepsbevolking. Dit betekent dat beide personen in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking) en in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zijn.
Beide partners werkzaam
Beide partners werkzaam
Beide partners hebben betaald werk.
Beide partners voltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer.
Eén partner voltijd, één deeltijd
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Eén partner voltijd, één deeltijd
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Man voltijd, partner deeltijd
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Vrouw voltijd, partner deeltijd
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners 20 tot 35 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur.
Beide partners 12 tot 20 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur.
Beide partners < 12 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Man voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Vrouw voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Man deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Vrouw deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Beide partners niet werkzaam
Beide partners hebben geen betaald werk.