Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Geslacht Positie werkkring Arbeidsduur Gewenste arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 9.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 2e kwartaal 1.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 3.698
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 2e kwartaal 1.932
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 1.766
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 3.993
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 2e kwartaal 2.011
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 2e kwartaal 1.702
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 280
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: 1 laag 2021 2e kwartaal 1.558
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 2e kwartaal 3.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 2e kwartaal 3.931
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 2e kwartaal 118
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: alleenstaande 2021 2e kwartaal 1.386
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: ouder in eenoudergezin 2021 2e kwartaal 363
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: partner in paar 2021 2e kwartaal 5.796
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: partner in paar met kind 2021 2e kwartaal 3.571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: partner in paar, geen kind 2021 2e kwartaal 2.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: kind >= 18 jaar 2021 2e kwartaal 955
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: kind < 18 jaar 2021 2e kwartaal 282
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: ouder 2021 2e kwartaal 3.934
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: kind 2021 2e kwartaal 1.237
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: overig lid 2021 2e kwartaal 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2021 2e kwartaal 682
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 2e kwartaal 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 267
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 2e kwartaal 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 2e kwartaal 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 2e kwartaal 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: 1 laag 2021 2e kwartaal 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 2e kwartaal 264
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 2e kwartaal 332
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 2e kwartaal 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: alleenstaande 2021 2e kwartaal 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: ouder in eenoudergezin 2021 2e kwartaal 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: partner in paar 2021 2e kwartaal 462
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: partner in paar met kind 2021 2e kwartaal 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: partner in paar, geen kind 2021 2e kwartaal 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: kind >= 18 jaar 2021 2e kwartaal 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: kind < 18 jaar 2021 2e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: ouder 2021 2e kwartaal 263
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: kind 2021 2e kwartaal 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: overig lid 2021 2e kwartaal 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2021 2e kwartaal 759
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 2e kwartaal 206
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 322
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 2e kwartaal 185
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 137
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 232
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 2e kwartaal 138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 2e kwartaal 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: 1 laag 2021 2e kwartaal 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 2e kwartaal 306
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 2e kwartaal 288
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 2e kwartaal 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: alleenstaande 2021 2e kwartaal 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: ouder in eenoudergezin 2021 2e kwartaal 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: partner in paar 2021 2e kwartaal 357
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: partner in paar met kind 2021 2e kwartaal 214
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: partner in paar, geen kind 2021 2e kwartaal 143
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: kind >= 18 jaar 2021 2e kwartaal 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: kind < 18 jaar 2021 2e kwartaal 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: ouder 2021 2e kwartaal 258
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: kind 2021 2e kwartaal 171
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: overig lid 2021 2e kwartaal 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2021 2e kwartaal 7.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 2e kwartaal 1.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 3.109
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 2e kwartaal 1.602
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 1.508
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 3.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 2e kwartaal 1.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 2e kwartaal 1.453
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 219
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: 1 laag 2021 2e kwartaal 1.326
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 2e kwartaal 2.856
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 2e kwartaal 3.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 2e kwartaal 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: alleenstaande 2021 2e kwartaal 1.117
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: ouder in eenoudergezin 2021 2e kwartaal 291
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: partner in paar 2021 2e kwartaal 4.977
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: partner in paar met kind 2021 2e kwartaal 3.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: partner in paar, geen kind 2021 2e kwartaal 1.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: kind >= 18 jaar 2021 2e kwartaal 762
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: kind < 18 jaar 2021 2e kwartaal 246
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: ouder 2021 2e kwartaal 3.413
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: kind 2021 2e kwartaal 1.007
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: overig lid 2021 2e kwartaal 198
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 4.501
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 2e kwartaal 1.057
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 1.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 2e kwartaal 734
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 2e kwartaal 792
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 2e kwartaal 1.918
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 2e kwartaal 865
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 2e kwartaal 835
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de gewenste arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar of ze meer uren willen werken, minder uren willen werken of hetzelfde aantal uren willen blijven werken. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur en naar leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2021:
De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.