Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Geslacht Positie werkkring Arbeidsduur Gewenste arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal personen 2020 8.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2020 679
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2020 751
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2020 7.521
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Totaal Totaal personen 2020 7.421
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2020 538
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2020 568
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2020 6.315
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Totaal Totaal personen 2020 1.148
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2020 91
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2020 169
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2020 887
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de gewenste arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar of ze meer uren willen werken, minder uren willen werken of hetzelfde aantal uren willen blijven werken. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur en naar leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.