Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Geslacht Positie werkkring Arbeidsduur Gewenste arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal personen 2020 8.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2020 679
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2020 751
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2020 7.521
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Totaal Totaal personen 2020 7.421
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2020 538
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2020 568
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2020 6.315
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Totaal Totaal personen 2020 1.148
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2020 91
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2020 169
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2020 887
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de gewenste arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar of ze meer uren willen werken, minder uren willen werken of hetzelfde aantal uren willen blijven werken. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur en naar leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.