Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Bewerk tabel

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de gewenste arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar of ze meer uren willen werken, minder uren willen werken of hetzelfde aantal uren willen blijven werken. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur en naar leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Geslacht Positie werkkring Arbeidsduur Gewenste arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal personen 2017 8.579
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2017 718
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2017 863
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2017 6.998
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Totaal Totaal personen 2017 7.154
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2017 571
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2017 702
Totaal mannen en vrouwen Werknemer Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2017 5.882
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Totaal Totaal personen 2017 1.055
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2017 97
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2017 148
Totaal mannen en vrouwen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2017 810
Bron: CBS.
Verklaring van tekens