Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit, 2011-2022

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit, 2011-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 9.412
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 1e kwartaal 886
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 1e kwartaal 1.555
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2022 1e kwartaal 4.500
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 1e kwartaal 670
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 1e kwartaal 2.945
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2022 1e kwartaal 4.912
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 1.578
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 3.787
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.981
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.806
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 2.020
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 4.047
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 1.738
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 290
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 1.819
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 3.614
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 3.928
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 7.926
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 5.296
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.630
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 1.486
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 1.120
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 336
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 31
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0
Mannen Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.974
Mannen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 1e kwartaal 385
Mannen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 1e kwartaal 602
Mannen Arbeidsduur: deeltijd 2022 1e kwartaal 1.427
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 1e kwartaal 216
Mannen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 1e kwartaal 826
Mannen Arbeidsduur: voltijd 2022 1e kwartaal 3.546
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 797
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.989
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 1.025
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 963
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 1.046
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 2.188
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 953
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 188
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 1.052
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 1.907
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 1.983
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 32
Mannen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 4.032
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.759
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.273
Mannen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 942
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 680
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 250
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 12
Mannen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0
Vrouwen Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.439
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 1e kwartaal 500
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 1e kwartaal 954
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2022 1e kwartaal 3.073
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 1e kwartaal 453
Vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 1e kwartaal 2.119
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2022 1e kwartaal 1.366
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 1e kwartaal 781
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 1.799
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1e kwartaal 955
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1e kwartaal 843
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1e kwartaal 974
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 1.859
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 1e kwartaal 784
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 1e kwartaal 102
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 1e kwartaal 767
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1e kwartaal 1.707
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1e kwartaal 1.945
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 1e kwartaal 19
Vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1e kwartaal 3.894
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 2.537
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 1e kwartaal 1.357
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1e kwartaal 545
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 1e kwartaal 440
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 1e kwartaal 86
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 1e kwartaal 19
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 1e kwartaal 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.