Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan 1 jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar Korter dan een half jaar (x 1 000) Anciënniteit Korter dan 1 jaar 6 tot 12 maanden (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 1 tot 2 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 2 tot 5 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 5 tot 10 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 10 tot 20 jaar (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar 20 jaar of langer (x 1 000) Anciënniteit Langer dan 1 jaar Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend (x 1 000) Anciënniteit Onbekend (x 1 000) Gemiddelde anciënniteit (jaren)
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 1e kwartaal 886 348 198 150 493 354 149 206 62 40 37 0 45 3,6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 1e kwartaal 1.555 565 322 243 926 597 241 356 119 111 100 0 65 4,6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2022 1e kwartaal 4.500 1.131 657 474 3.251 1.515 509 1.006 514 655 567 0 118 7,6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 1e kwartaal 670 217 124 93 433 242 92 150 57 71 62 0 20 5,8
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 1e kwartaal 2.945 566 334 232 2.325 918 269 650 395 544 467 0 54 9,2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2022 1e kwartaal 4.912 793 464 329 4.016 1.526 435 1.091 786 924 781 0 103 9,4
Mannen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 1e kwartaal 385 153 92 61 213 164 65 99 25 10 14 0 19 3,2
Mannen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 1e kwartaal 602 244 145 99 332 249 100 149 41 18 24 0 26 3,3
Mannen Arbeidsduur: deeltijd 2022 1e kwartaal 1.427 431 252 179 952 506 180 326 145 143 158 0 44 6,7
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 1e kwartaal 216 91 53 37 119 85 35 50 16 9 10 0 7 3,6
Mannen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 1e kwartaal 826 187 107 80 620 257 80 177 105 125 133 0 18 9,1
Mannen Arbeidsduur: voltijd 2022 1e kwartaal 3.546 514 300 214 2.953 1.036 283 753 589 708 620 0 79 10,0
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2022 1e kwartaal 500 195 106 89 280 190 83 107 37 30 23 0 26 3,9
Vrouwen Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2022 1e kwartaal 954 321 177 144 594 348 141 207 78 93 75 0 39 5,3
Vrouwen Arbeidsduur: deeltijd 2022 1e kwartaal 3.073 700 404 295 2.298 1.009 329 679 369 512 409 0 75 8,0
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2022 1e kwartaal 453 126 71 55 314 158 57 100 41 63 52 0 13 6,9
Vrouwen Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2022 1e kwartaal 2.119 379 228 152 1.704 661 189 472 291 419 334 0 36 9,2
Vrouwen Arbeidsduur: voltijd 2022 1e kwartaal 1.366 279 164 115 1.063 490 151 338 197 216 161 0 24 7,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de anciënniteit van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de periode dat ze werkzaam zijn bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Anciënniteit
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een jaar.
Korter dan een half jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is korter dan een half jaar.
6 tot 12 maanden
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 6 tot 12 maanden.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
Langer dan 1 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 5 jaar.
1 tot 2 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 1 tot 2 jaar.
2 tot 5 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 2 tot 5 jaar.
5 tot 10 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 5 tot 10 jaar.
10 tot 20 jaar
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 10 tot 20 jaar.
20 jaar of langer
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is 20 jaar of langer.
Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is langer dan een jaar maar de exacte duur is onbekend.
Onbekend
De periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf is onbekend.
Gemiddelde anciënniteit
De gemiddelde periode die iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.

Personen waarvan de anciënniteit onbekend is, of waarvan enkel bekend is dat de anciënniteit langer is dan een jaar, zijn niet meegenomen in het bepalen van de gemiddelde anciënniteit.