Arbeidsdeelname; ouderen

Arbeidsdeelname; ouderen

Geslacht Leeftijd Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar of ouder 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 56 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 57 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 58 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 59 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 62 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 63 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 64 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2021 3e kwartaal .
Mannen 55 jaar of ouder 2021 3e kwartaal .
Mannen 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 56 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 57 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 58 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 59 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 60 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 61 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 62 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 63 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 64 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 66 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 67 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 68 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 69 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 55 tot 60 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 60 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 65 tot 70 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 70 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 55 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Mannen 75 jaar of ouder 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 55 jaar of ouder 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 56 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 57 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 58 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 59 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 60 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 61 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 62 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 63 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 64 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 66 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 67 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 68 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 69 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 60 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 65 tot 70 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 55 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Vrouwen 75 jaar of ouder 2021 3e kwartaal .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.