Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Kerkelijke gezindte Perioden Personen: kerkelijke gezindte (% van de bevolking)
Totaal personen Kerkelijke gezindte: Islam 2020 5
Geslacht: mannen Kerkelijke gezindte: Islam 2020 5
Geslacht: vrouwen Kerkelijke gezindte: Islam 2020 5
Leeftijd: 15 tot 18 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 12
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 6
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 7
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 9
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 3
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Kerkelijke gezindte: Islam 2020 1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Kerkelijke gezindte: Islam 2020 1
Onderwijsniveau: 11 Basisonderwijs Kerkelijke gezindte: Islam 2020 15
Onderwijsniveau: 12 Vmbo, mbo1, ... Kerkelijke gezindte: Islam 2020 5
Onderwijsniveau: 21 Havo, vwo, mbo2-4 Kerkelijke gezindte: Islam 2020 4
Onderwijsniveau: 31 Hbo-, wo-bachelor Kerkelijke gezindte: Islam 2020 3
Onderwijsniveau: 32 Hbo-, wo-master Kerkelijke gezindte: Islam 2020 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de veranderingen in het percentage mensen in Nederland vanaf 15 jaar dat zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte rekent. De volgende categorieën religie worden daarbij tot 2019 onderscheiden: geen kerkelijke gezindte, totaal kerkelijke gezindte, Rooms-Katholiek, Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Islam en overige gezindte. Vanaf 2019 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende groepen protestanten. Ook wordt het percentage mensen vanaf 15 jaar weergegeven dat naar een religieuze bijeenkomst gaat. Kerkelijke gezindte en bezoek religieuze dienst worden opgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2022:
Cijfers 2019 en 2020 zijn toegevoegd.
Er heeft een wijziging van de vraagstelling plaatsgevonden om de religieuze betrokkenheid vast te stellen. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden niet meer apart onderscheiden. In deze tabel is daarom een nieuwe categorie Protestants toegevoegd. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2022 worden cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Personen: kerkelijke gezindte
Personen in Nederland (vanaf 15 jaar) die zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekenen.