Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

COFOG overheidsfuncties Sectoren Perioden Totaal uitgaven (mln euro)
5. Milieubescherming Overheid 2016* 9.571
5. Milieubescherming Centrale overheid 2016* 891
5. Milieubescherming Rijk 2016* 603
5. Milieubescherming Overige centrale overheid 2016* 363
5. Milieubescherming Lokale overheid 2016* 9.100
5. Milieubescherming Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
5.3 Bestrijding milieuverontreiniging Overheid 2016* 1.824
5.3 Bestrijding milieuverontreiniging Centrale overheid 2016* 94
5.3 Bestrijding milieuverontreiniging Rijk 2016* 97
5.3 Bestrijding milieuverontreiniging Overige centrale overheid 2016* 0
5.3 Bestrijding milieuverontreiniging Lokale overheid 2016* 1.762
5.3 Bestrijding milieuverontreiniging Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
5.5 Onderzoek milieubescherming Overheid 2016* 124
5.5 Onderzoek milieubescherming Centrale overheid 2016* 123
5.5 Onderzoek milieubescherming Rijk 2016* 34
5.5 Onderzoek milieubescherming Overige centrale overheid 2016* 89
5.5 Onderzoek milieubescherming Lokale overheid 2016* 1
5.5 Onderzoek milieubescherming Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
5.6 Milieubescherming (overig) Overheid 2016* 142
5.6 Milieubescherming (overig) Centrale overheid 2016* 143
5.6 Milieubescherming (overig) Rijk 2016* 143
5.6 Milieubescherming (overig) Overige centrale overheid 2016* 0
5.6 Milieubescherming (overig) Lokale overheid 2016* 0
5.6 Milieubescherming (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt.
De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de tabellen over de Nationale rekeningen.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal uitgaven
Uitgaven door de sector overheid.