Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Kerkelijke gezindte Islam (%)
Totaal persoonskenmerken Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 0,5
Totaal persoonskenmerken Percentage Bonaire 2017/2018 .
Totaal persoonskenmerken Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Totaal persoonskenmerken Percentage Saba 2017/2018 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 0,3
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Geslacht: mannen Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 0,7
Geslacht: mannen Percentage Bonaire 2017/2018 0,9
Geslacht: mannen Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Geslacht: mannen Percentage Saba 2017/2018 .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 0,6
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 0,8
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Percentage Bonaire 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Percentage Saba 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 0,7
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentage Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentage Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 0,6
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentage Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentage Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentage Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentage Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 1,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentage Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentage Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 0,8
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentage Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentage Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentage Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentage Saba 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Percentage Bonaire 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Percentage Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 0,9
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentage Bonaire 2017/2018 1,0
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentage Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 0,7
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 0,9
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentage Bonaire 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentage Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 .
Onderwijsniveau: hoog Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 1,7
Onderwijsniveau: hoog Percentage Bonaire 2017/2018 .
Onderwijsniveau: hoog Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 .
Onderwijsniveau: hoog Percentage Saba 2017/2018 .
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over kerkelijke gezindte en kerkbezoek van gelovigen. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 augustus 2018:
Cijfers over 2017/2018 toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kerkelijke gezindte
De respondenten is de vraag gesteld: tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf? Antwoordmogelijkheden: er worden tien kerkelijke gezindtes en levensbeschouwelijke groeperingen genoemd, evenals de categorie Anders, namelijk …….. en Geen godsdienst.
Islam