Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Bedrijfstakken/Branches Seizoencorrectie Perioden Omzet afgelopen 3 mnd (%) Omzet komende 3 mnd (%) Buitenlandse omzet afgelopen 3 mnd (%) Buitenlandse omzet komende 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 11,4 27,4 5,9 11,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 20,4 17,7 8,0 8,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 4,2 15,2 6,8 1,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 3,4 3,1 2,7 -1,5
B Delfstoffenwinning Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -5,4 42,6 5,2 11,0
B Delfstoffenwinning Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -10,4 57,5 -0,3 7,7
C Industrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 13,5 25,4 7,7 15,4
C Industrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 18,0 19,2 8,9 12,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 17,7 33,4 15,6 24,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 23,0 25,5 18,8 20,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 33,7 24,0 24,7 17,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 34,5 12,9 22,9 9,9
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 17,4 27,4 4,7 3,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 22,4 6,3 4,4 -3,3
17-18 Papier- en grafische industrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 26,4 35,0 16,1 16,6
17-18 Papier- en grafische industrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 39,2 28,2 20,3 14,4
19-22 Raffinaderijen en chemie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 21,5 20,8 14,6 14,2
19-22 Raffinaderijen en chemie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 10,4 14,8 7,4 13,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 26,5 . 13,7 1,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 26,6 . 10,1 -2,5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -3,5 34,4 -5,9 28,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 9,5 33,2 -0,5 27,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -8,6 23,1 -0,1 17,4
29-30 Transportmiddelenindustrie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -2,5 18,3 1,5 17,0
F Bouwnijverheid Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 8,3 14,9 . .
F Bouwnijverheid Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 16,0 5,5 . .
G Handel Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 4,8 32,6 15,2 19,8
G Handel Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 19,1 20,0 17,6 17,1
45+47 Detailhandel en autobranche Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -13,7 31,4 . .
45+47 Detailhandel en autobranche Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 1,8 12,9 . .
45 Autohandel en -reparatie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 11,5 -2,3 . .
45 Autohandel en -reparatie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 6,8 -5,4 . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 25,9 34,0 15,2 19,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 33,7 24,2 17,6 17,1
47 Detailhandel (niet in auto's) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -19,2 38,8 . .
47 Detailhandel (niet in auto's) Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -1,4 18,6 . .
49-96 Totaal dienstverlening Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 16,0 30,0 1,6 7,1
49-96 Totaal dienstverlening Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 30,8 20,8 6,1 4,9
H Vervoer en opslag Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 3,4 31,5 -9,7 10,0
H Vervoer en opslag Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 15,8 17,6 -1,4 4,4
I Horeca Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 33,7 57,3 . .
I Horeca Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 50,7 29,0 . .
J Informatie en communicatie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 13,6 28,2 9,5 7,9
J Informatie en communicatie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 18,9 26,9 14,1 7,2
L Verhuur en handel van onroerend goed Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 5,5 13,6 . .
L Verhuur en handel van onroerend goed Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 12,7 13,0 . .
M-N Zakelijke dienstverlening Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 18,1 22,2 4,4 5,3
M-N Zakelijke dienstverlening Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 20,3 15,6 5,5 4,7
M Specialistische zakelijke diensten Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 14,0 17,9 5,1 7,0
M Specialistische zakelijke diensten Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 16,7 16,7 6,9 7,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 23,0 27,4 3,6 3,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 28,2 13,9 4,1 1,3
R Cultuur, sport en recreatie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 29,1 44,3 . .
R Cultuur, sport en recreatie Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 40,0 32,2 . .
S Overige dienstverlening Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal -1,0 4,7 0,0 3,7
S Overige dienstverlening Seizoengecorrigeerde cijfers 2022 2e kwartaal 7,2 1,3 2,6 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde informatie over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren en daarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op productie, omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2016

Wijzigingen per 18 mei 2022:
De uitkomsten van het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het derde kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet in het voorgaande drie maanden zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de drie maanden daarvoor.
Omzet komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Buitenlandse omzet afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen buitenlandse omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen buitenlandse omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet zich in de afgelopen drie maanden heeft ontwikkeld.
Buitenlandse omzet komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.