Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Hoogst behaald onderwijsniveau Onderwijsrichting Perioden Bevolking (x 1000)
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 11 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 111 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 121 Vmbo-b/k, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 21 Havo, vwo, mbo2-4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 211 Mbo2 en mbo3 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 212 Mbo4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 213 Havo, vwo 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 31 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 311 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 32 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal 321 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Totaal Weet niet of onbekend 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 11 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 111 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 121 Vmbo-b/k, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 21 Havo, vwo, mbo2-4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 211 Mbo2 en mbo3 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 212 Mbo4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 213 Havo, vwo 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 31 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 311 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 32 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond 321 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Nederlandse achtergrond Weet niet of onbekend 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 11 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 111 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 121 Vmbo-b/k, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 21 Havo, vwo, mbo2-4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 211 Mbo2 en mbo3 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 212 Mbo4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 213 Havo, vwo 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 31 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 311 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 32 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond 321 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Met migratieachtergrond Weet niet of onbekend 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 11 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 111 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 121 Vmbo-b/k, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 21 Havo, vwo, mbo2-4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 211 Mbo2 en mbo3 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 212 Mbo4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 213 Havo, vwo 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 31 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 311 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 32 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond 321 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Westerse migratieachtergrond Weet niet of onbekend 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 11 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 111 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 121 Vmbo-b/k, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 21 Havo, vwo, mbo2-4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 211 Mbo2 en mbo3 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 212 Mbo4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 213 Havo, vwo 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 31 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 311 Hbo-, wo-bachelor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 32 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond 321 Hbo-, wo-master, doctor 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Niet-westerse migratieachtergrond Weet niet of onbekend 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond Totaal 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 1 Laag onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 11 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 111 Basisonderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 121 Vmbo-b/k, mbo1 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 122 Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 2 Middelbaar onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 21 Havo, vwo, mbo2-4 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar of ouder Onbekende migratieachtergrond 211 Mbo2 en mbo3 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021 3e kwartaal .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderwijsrichting van het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).
De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dan een revisie van de cijfers doorgevoerd voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Personen van 15 jaar en ouder die in Nederland wonen (excl. de institutionele bevolking).