Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie Persoonskenmerken Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Suriname 2021* 326,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Suriname 2021* 299,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2021* 19,8
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2021* 13,7
Geen toestemming Migratieachtergrond: Suriname 2021* 150,0
Nabestaanden beslissen Migratieachtergrond: Suriname 2021* 16,7
Aangewezen persoon beslist Migratieachtergrond: Suriname 2021* 2,9
Geen bezwaar tegen orgaandonatie Migratieachtergrond: Suriname 2021* 96,3
Niet geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Suriname 2021* 27,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, naar persoonskenmerken (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De volgende persoonskenmerken zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2020. De cijfers voor het jaar 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 oktober 2021:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.
Bij de indeling "Wijze van registratie" is een nieuwe categorie "Geen bezwaar tegen orgaandonatie" toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden rond augustus 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.