Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie Persoonskenmerken Perioden Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 15.247,4
Totaal wel of niet geregistreerd Geslacht: Mannen 2020 7.540,3
Totaal wel of niet geregistreerd Geslacht: Vrouwen 2020 7.707,1
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020 1.182,4
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020 437,9
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020 2.231,6
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020 2.146,5
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020 2.207,4
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020 2.531,9
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020 2.113,6
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020 1.574,3
Totaal wel of niet geregistreerd Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020 821,8
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Nederland 2020 11.624,4
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020 3.623,0
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Turkije 2020 360,5
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Marokko 2020 332,5
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: Suriname 2020 323,1
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020 138,4
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: westers 2020 1.631,9
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: niet-westers 2020 1.991,1
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: 1e generatie 2020 2.157,7
Totaal wel of niet geregistreerd Migratieachtergrond: 2e generatie 2020 1.465,3
Geregistreerd in donorregister Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 6.933,6
Geregistreerd in donorregister Geslacht: Mannen 2020 3.159,9
Geregistreerd in donorregister Geslacht: Vrouwen 2020 3.773,7
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020 17,4
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020 118,9
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020 920,3
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020 1.053,1
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020 1.141,1
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020 1.343,0
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020 1.187,1
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020 779,4
Geregistreerd in donorregister Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020 373,4
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Nederland 2020 5.875,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020 1.058,0
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Turkije 2020 92,6
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Marokko 2020 112,1
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: Suriname 2020 98,3
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020 35,0
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: westers 2020 552,2
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: niet-westers 2020 505,8
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: 1e generatie 2020 485,7
Geregistreerd in donorregister Migratieachtergrond: 2e generatie 2020 572,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 2.981,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Geslacht: Mannen 2020 1.400,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Geslacht: Vrouwen 2020 1.580,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020 5,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020 38,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020 352,8
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020 398,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020 498,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020 647,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020 557,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020 348,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020 134,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Nederland 2020 2.691,9
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020 289,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Turkije 2020 4,6
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Marokko 2020 1,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2020 14,4
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020 9,2
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: westers 2020 226,1
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: niet-westers 2020 63,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 1e generatie 2020 105,3
Toestemming zonder donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 2e generatie 2020 183,8
Toestemming met donatiebeperkingen Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 848,3
Toestemming met donatiebeperkingen Geslacht: Mannen 2020 287,5
Toestemming met donatiebeperkingen Geslacht: Vrouwen 2020 560,8
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020 2,0
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020 22,5
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020 204,5
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020 197,2
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020 156,4
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020 125,6
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020 81,0
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020 42,1
Toestemming met donatiebeperkingen Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020 17,1
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Nederland 2020 762,6
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: met migratieacht... 2020 85,7
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Turkije 2020 2,8
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Marokko 2020 1,0
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: Suriname 2020 7,8
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba 2020 4,4
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: westers 2020 56,6
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: niet-westers 2020 29,1
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 1e generatie 2020 27,0
Toestemming met donatiebeperkingen Migratieachtergrond: 2e generatie 2020 58,7
Geen toestemming Totale bevolking van 12 jaar en ouder 2020 2.324,9
Geen toestemming Geslacht: Mannen 2020 1.107,2
Geen toestemming Geslacht: Vrouwen 2020 1.217,7
Geen toestemming Leeftijd: 12 tot 18 jaar 2020 9,3
Geen toestemming Leeftijd: 18 tot 20 jaar 2020 45,4
Geen toestemming Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2020 284,9
Geen toestemming Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2020 336,9
Geen toestemming Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2020 340,3
Geen toestemming Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2020 400,7
Geen toestemming Leeftijd: 60 tot 70 jaar 2020 403,8
Geen toestemming Leeftijd: 70 tot 80 jaar 2020 310,9
Geen toestemming Leeftijd: 80 jaar of ouder 2020 192,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, naar persoonskenmerken (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De volgende persoonskenmerken zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, herkomst en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2020. De cijfers voor het jaar 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 oktober 2021:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.
Bij de indeling "Wijze van registratie" is een nieuwe categorie "Geen bezwaar tegen orgaandonatie" toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden rond augustus 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.